รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยม กศน. ดีเด่น
  ข่าวทั้งหมด
22 ตุลาคม 2556

      

 

รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

**************************

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา กศน. ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสนี้ว่า ขอชื่นชมชาว กศน.ที่มีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี  การสอนหลักสูตร English Program รวมไปถึงการส่งเสริมการอ่าน  แน่นอนว่าการได้มาซึ่งรางวัลเหล่านี้ทุกท่านต้องเหน็ดเหนื่อยกันพอสมควร จึงขอเป็นกำลังใจให้ในการทำงาน และอยากให้มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเด็กที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้เรียน ได้มีความรู้ สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ มีงานทำเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองได้อีกด้วย

นอกจากนี้ จะนำผลงานของ กศน.อุดรธานีที่ดีเด่นไปเผยแพร่ให้ กศน.อื่นๆ ทราบว่าที่นี่มีการวางแผนงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไร ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหาร เพราะหากมีเจ้าหน้าที่ทำเพียงคนเดียวคงได้เพียงระดับหนึ่ง แต่หากทุกหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนมาร่วมกันเกิดเป็นภาคีเครือข่ายช่วยกันอย่างเต็มที่ แน่นอนว่างานที่ออกมาย่อมประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี จึงอยากให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนางาน กศน. ต่อไป

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.อำเภอเพ็ญ การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ตลอดจนทักทายชาว กศน.ที่มาให้การต้อนรับ

***********************************

 

ศศิพิชญ์ / สรุป
ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป. ศธ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์