สกศ.ระดมความคิดวางยุทธศาสตร์แก้ปัญหาการจัดศึกษาทางเลือก
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2556

      

สกศ.ระดมความคิดวางยุทธศาสตร์แก้ปัญหาการจัดศึกษาทางเลือก

          ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมวิชาการเรื่อง "การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย" โดยมีตัวแทนกลุ่มการศึกษาทางเลือกต่างๆ การศึกษาบ้านเรียน หรือโฮมสคูล ร่วมประชุมว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อระดมความเห็นว่า ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกลุ่มการศึกษาทางเลือกในด้านใดบ้าง เพราะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำกับนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ให้ดูแลการจัดการศึกษาทางเลือกให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ม.12 กำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ก็ร่วมการศึกษาทางเลือกด้วย โดยต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งครอบครัว ชุมชน เอกชน รวมถึงโฮมสคูลและบุคคล องค์กรที่รวมกลุ่มกันจัดการศึกษาด้วย
          น.ส.ศศิธารากล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษาทางเลือกมีอยู่หลากหลายและที่ผ่านมากลุ่มการศึกษาทางเลือกได้มีการร้องเรียนเข้ามาว่า รัฐไม่ดูแล ไม่ให้ความเสมอภาคเช่นเดียวกับที่รัฐสนับสนุนสถานศึกษาในระบบ เช่น ประเด็นค่าใช้จ่ายรายหัวที่ ปัจจุบันรัฐจัดสรรให้สถานศึกษาในระบบ แต่ไม่ได้จัดสรรให้โฮมสคูล ก็มีประเด็นว่า โฮมสคูลควรได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวด้วยหรือไม่ ถ้าโฮมสคูลแห่งนั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ สกศ.จะเร่งสรุปความคิดเห็น เพื่อให้แนวทางแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและสรุปประเด็นทั้งหมดเสนอนายกฯพิจารณาต่อไป

Source - มติชนออนไลน์ (Th)

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
264 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์