การวัดผลประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ข่าวทั้งหมด
26 กันยายน 2556

      

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๕๐ คน จาก ๒๔ โรงเรียน

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า อยากให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนได้เรียนรู้วิธีการวัดและประเมินผลขีดความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริง เพื่อจะพัฒนาปรับปรุงในการวัดผลได้ผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดลำดับการศึกษาในอาเซียน ๑๐ ประเทศ อยู่อันดับ ๘ ซึ่งประเทศลาว และพม่าไม่ได้เข้าทดสอบด้วย ดังนั้นถึงเวลาที่คนในวงการศึกษาทุกคนต้องตื่นตัว เพื่อปฏิรูปการศึกษาโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงจำเป็นต้องสอนครูและผู้บริหารให้รู้วิธีการวัดผลที่ถูกต้องต่อไป

                สำหรับโครงการโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ และเขต ๒ จัดขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี ให้มีความรู้ ความสามารถ คิดวิเคราะห์ และประเมินผล การเรียนรู้เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

***************************************

อิชยา/สรุป,วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / วิชัย เทพกอม
724 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์