ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทางด้านภาษาอาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
17 กันยายน 2556

      

นายเสริมศักดิ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทางด้านภาษาอาเซียน วันที่ 16 กันยายน 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในอาเซียนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 การลงนามในวันนี้จะเป็นความร่วมมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับสถาบันอุดมศึกษา ในครั้งนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้การเตรียมความพร้อมของอีกหลายหน่วยมากขึ้น ดังนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาเซียน และความรู้เกี่ยวกับเสาหลักด้านต่างๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี ที่เราต้องเติมเต็มให้เข้าถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ รองรับการแข่งขันเมื่อเปิดประเทศ ดังนั้นเราจะต้องเตรียมคนของเราให้มีความพร้อมมากที่สุด เพื่อจะได้เปรียบในเชิงการแข่งขันต่อไป

“การลงนามของ อธิการบดีของมหาวิทยาลัย 7แห่ง เพื่อจับมือกันขับเคลื่อนในการให้ความรู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียนต่างๆ ซึ่งต้องมีแผนงาน โครงการต่างๆ การช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มโอกาสให้กับคนไทยได้แสดงศักยภาพและบทบาทนำในเวทีอาเซียน” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว  

อิชยา/สรุป,วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
134 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์