ศธ. เชิญร่วมงาน Thai Education For ASEAN Community เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
12 กันยายน 2556

      

นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Thai Education For ASEAN Community เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC) ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการและสนับสนุนการดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก แก่ครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งยังเป็นการผนึกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งระดับประเทศและระดับต่างประเทศอีกด้วย

              ดร. พวงเพ็ชร  ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย อาทิ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางการศึกษากับต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี, การนำเสนอ Application ที่ให้ความรู้ภาษาอาเซียน, การแสดงของนักเรียน, การจัดแสดงการปรุงอาหารประจำชาติอาเซียน บูธสถาบันสอนภาษาของประเทศต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงศักยภาพเทคโนโลยีทางการศึกษาในการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งงาน Thai Education For ASEAN Community จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๖ ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๙ เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

 

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
222 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์