เมืองหัตถศิลป์ถิ่นโภชนา
  ข่าวทั้งหมด
4 กันยายน 2556

      

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “เมืองหัตถศิลป์ถิ่นโภชนา ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๖”  วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณถนนลูกหลวง เลียบคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้งานอาชีพจากครูสู่นักเรียนด้วยการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่และการพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้งานอาชีพจากครูสู่นักเรียนด้วยการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่และการพัฒนารูปแบบการสอนอาชีพในโรงเรียน โดยการบ่มเพาะให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ มีทัศนคติต่ออาชีพอิสระ ไม่เป็นลูกจ้างตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มจากระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ได้ นักเรียนสามารถคิดเป็น ทำได้ ขายเป็นอย่างครบวงจร ตลอดระยะเวลา ๔ ปี  ของการดำเนินโครงการ พิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมนี้ได้สร้างอาวุธทางปัญญาและสร้างคุณลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนอย่างดียิ่ง นักเรียนสามารถสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มีประสบการณ์ด้านอาชีพอิสระ มีรายได้ระหว่างเรียนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพและสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ต่อไปในอนาคต      งานดั่งกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณถนนลูกหลวง เลียบคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

ภายในงานจะมีงานเรียนรู้ เรียนฟรี ได้เรียนรู้จากวิทยากรมืออาชีพร่วมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจในงาน               เช่น การตัดกระดาษและการทำของเล่นโบราณ การทำเครื่องประดับจากกะลา การทำดอกไม้ประดิษฐ์จาก ดินญี่ปุ่น ผ้าและวัสดุธรรมชาติ การทำ Paper Mache ศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ การปักผ้า หัตกรรมพื้นบ้านจักสานภูมิปัญญา การประดิษฐ์ดอกไม้ไหว้จากล้านนา ศิลปะการพับผ้า ภูมิปัญญาไทยสู่สากล รวมถึงการเรียนรู้การทำขนมไทยโบราณ อาหารพื้นบ้านไทยและต่างประเทศและองค์ความรู้อื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
154 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.20  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์