ผุดโปรแกรมพัฒนาการสอน
  ข่าวทั้งหมด
3 กันยายน 2556

      

ผุดโปรแกรมพัฒนาการสอน

 

          ปทุมวัน : กระทรวงไอซีทีเปิดตัวโปรแกรมประยุกต์ใช้งานบนแทบเล็ต "ไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น" แพลตฟอร์มมาตรฐานเพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
          น.อ.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัว "ไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น" ว่าตามนโยบายการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแทบเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยในโครงการ One Tablet PC Per Child  ของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กระทรวง ไอซีทีได้ทำหน้าที่เร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาไทย โดยได้มอบนโยบายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และทีมงานโปรแกรมเมอร์ ร่วมกันพัฒนา "ไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น" เพื่อใช้ทดสอบการทำงานในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแพลตฟอร์มมาตรฐาน เพื่อให้บริการระบบซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.0 ที่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์แทบเล็ตและคอมพิวเตอร์พีซีบนแพลตฟอร์มยอดนิยม
          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยระบบ E-learning ที่สามารถส่งความรู้ไปยังผู้เรียนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทบเล็ตเพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวไกล และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังเปลี่ยนไปในอนาคต "ไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น" เป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาผนวกกับเครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ระบบบริการคลาวด์ และการนำศักยภาพของแทบเล็ตมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการเร่งผลักดันการยกระดับคุณภาพทาง การศึกษา ทั้งด้านการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ ในด้านทักษะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการสอน การพัฒนาการวิจัยและประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
224 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์