เพชรยอดมงกุฎ
  ข่าวทั้งหมด
25 สิงหาคม 2556

      

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้แทนเอกอัครราชทูตสาธารณรับประชาชนจีนประจำประเทศไทย  ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประจำประเทศไทย (HANBAN) รองผู้อำนวยการสภาการศึกษานครเทียนจิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทียนจินนอร์มอล ผู้อำนวยการสำนักงานการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานเขตการศึกษา มณฑลไห่หนาน ครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน 150 คน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รมว.ศธ.กล่าวว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีความเจริญก้าวหน้า จะต้องพัฒนาการศึกษาเป็นลำดับแรก โครงการเพชรยอดมงกุฎ ถือว่าเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติในการเสริมสร้างคุณธรรม และส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนและนิสิตนักศึกษา จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการนี้ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้การสนับสนุนและอุปถัมภ์โครงการนี้มาโดยตลอด หากมีสิ่งใดที่ ศธ.จะมีส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมได้ ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับภาษาจีน เป็นภาษาที่มีความสำคัญกับสังคมไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อและคบค้าสมาคมกับจีน ซึ่งคนที่พูดภาษาจีนได้ มีอยู่ทั่วโลก และประเทศจีนก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก ฉะนั้นการเรียนภาษาจีนเพื่อทำให้คนของเราสามารถรู้และใช้ ตลอดจนศึกษาต่อได้ด้วยภาษาจีน รวมทั้งใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน จึงเป็นประโยชน์ในทางสังคมและถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก

รมว.ศธ.กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อต่อยอดจากโครงการเพชรยอดมงกุฎ ว่าเนื่องจากเป็นโครงการที่ดีมากและเป็นประโยชน์ จึงจะช่วยสนับสนุนเด็กให้ได้ศึกษาภาษาจีนอย่างจริงจัง และได้ใช้ภาษาจริงๆ  ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ที่ชนะการแข่งขันจะสามารถสอบวัดความสามารถทางภาษาจีนในระดับสูงๆ ได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีมากสำหรับการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

แต่สิ่งที่เราจะต้องทำร่วมกันต่อไปก็คือ ขณะนี้มีการเรียนการสอนภาษาจีนจำนวนมากในประเทศ มีผู้เรียนจำนวนหลายแสนคนหรือเกือบล้านคน แต่จะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนภาษาจีนมีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้จริงๆ และสามารถเรียนต่อด้วยภาษาจีนหรือมาประกอบอาชีพโดยใช้ภาษาจีนได้เหมือนคนจีน เป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่ ศธ.จะต้องมีการหารือกันต่อไป นอกจากนี้ จะต้องมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงการศึกษาภาษาจีนทั้งฝ่ายไทยและจีน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและรวบรวมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาจีนให้ได้ผลในเชิงคุณภาพและเพิ่มจำนวนผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างจริงจังมากขึ้น โดยจะไม่เน้นจำนวนผู้เรียนเหมือนที่ผ่านมา แต่จะต้องเน้นจำนวนผู้ที่จบการศึกษาแล้วมีคุณภาพ ใช้ภาษาได้จริงๆ

ทั้งนี้ มีแนวทางในการส่งเสริมนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ต่อไป ซึ่งพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ดำเนินการโครงการนี้ดีมาก โดย ศธ.ยินดีที่จะสนับสนุนโครงการลักษณะนี้ และพร้อมจะส่งเสริมให้เป็นโครงการแบบอย่างของ ศธ.ในการส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น เพื่อให้นักเรียนเก่งภาษาจริงๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราคงต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ของโครงการเพชรยอดมงกุฎไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน รวมทั้งจะเชิญผู้ที่ทำงานภาคปฏิบัติของโครงการนี้ ร่วมหารือในการจัดทำยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาจีนต่อไปด้วย

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 เป็นโครงการที่มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร สำหรับผู้ชนะเลิศในระดับอุดมศึกษา และรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ชนะในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และทุนการศึกษาจากพระธรรมภาวนาวิกรม โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาจีน และสนับสนุนให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาจีน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ คือ 1) รอบเจียระไนเพชร คือ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาจีน เพื่อคัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1-10 และ 2) รอบเพชรยอดมงกุฎ คือ ผู้เข้าแข่งขันแสดงความสามารถในการเขียนเรียงความและพูดสุนทรพจน์

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป
/รายงาน
25/8
/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
241 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์