กศน.เชียงใหม่ พร้อมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาภาคเหนือ เตรียมความพร้อมสู่ AEC
  ข่าวทั้งหมด
23 สิงหาคม 2556

      

กศน.เชียงใหม่ พร้อมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาภาคเหนือ เตรียมความพร้อมสู่ AEC
          วันที่ 23 ส.ค.2556 นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาธิการ กศน.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนทั่วไป ด้านภาษาอาเซียน ด้านการพัฒนาอาชีพ
          กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน. จัดทำหลักสูตรต่าง ๆ ด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงบูรณาการงานการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสมาชิกกองทุนบทบาทสตรี ดังนั้น สำนักงาน กศน. จึงได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษานำร่อง 26 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาษาให้กับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
          "ขณะนี้ สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาไปแล้ว จำนวน 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงเหลือที่ภาคเหนือ ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ภาคเหนือขึ้นในวันที่ 24 ส.ค.2556 ณ ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่ในการสอนภาษาต่าง ๆ ที่จะเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งภาษาสากลและภาษาเพื่อนบ้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า หรือภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน จ.เชียงใหม่ และในภาคเหนือ การพัฒนาการใช้ภาษาต่างๆ แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลให้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น"

          ที่มา: http://www.siamrath.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุภินทรา นรสิงห์
144 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์