กศน.เชียงใหม่ พร้อมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาภาคเหนือ เตรียมความพร้อมสู่ AEC
  ข่าวทั้งหมด
23 สิงหาคม 2556

      

กศน.เชียงใหม่ พร้อมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาภาคเหนือ เตรียมความพร้อมสู่ AEC
          วันที่ 23 ส.ค.2556 นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาธิการ กศน.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนทั่วไป ด้านภาษาอาเซียน ด้านการพัฒนาอาชีพ
          กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน. จัดทำหลักสูตรต่าง ๆ ด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงบูรณาการงานการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสมาชิกกองทุนบทบาทสตรี ดังนั้น สำนักงาน กศน. จึงได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษานำร่อง 26 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาษาให้กับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
          "ขณะนี้ สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาไปแล้ว จำนวน 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงเหลือที่ภาคเหนือ ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ภาคเหนือขึ้นในวันที่ 24 ส.ค.2556 ณ ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่ในการสอนภาษาต่าง ๆ ที่จะเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งภาษาสากลและภาษาเพื่อนบ้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า หรือภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน จ.เชียงใหม่ และในภาคเหนือ การพัฒนาการใช้ภาษาต่างๆ แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลให้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น"

          ที่มา: http://www.siamrath.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุภินทรา นรสิงห์
560 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์