อัสสัมชัญ ประถม
  ข่าวทั้งหมด
22 สิงหาคม 2556

      

ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษา เพื่อหารือข้อกฎหมายเรื่องสารตราตั้งของโรงเรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ความเป็นมาของโรงเรียน โดยมีนายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมประชุมหารือ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุม MOC


คณะผู้บริหารจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษาได้มาเข้าพบเพื่อขอให้พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 18 วรรคสอง เรื่องตราสารจัดตั้ง เพื่อคงความเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรซึ่งมีความเป็นมาอย่างยาวนานถึง 128 ปี ซึ่งเดิมโรงเรียนก่อตั้งและเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาในปี 2509 ได้แยกโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษาออกมา เนื่องจากเห็นว่ามีพื้นที่จำกัด แต่ก็ยังคงการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญเขตบางรัก ทำให้โรงเรียนอัสสัมชัญแยกนิติบุคคลเป็น 2 ส่วนคือ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่เขตสาธร และโรงเรียนอัสสัมชัญ (มัธยมศึกษา) ตั้งอยู่ที่เขตบางรัก ซึ่งก็เกิดข้อจำกัดทางกฎหมายทำให้โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษาไม่สามารถคงความเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของความเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญไว้ได้

คณะผู้บริหารจึงได้ขอให้ รมว.ศธ.พิจารณาอาศัยความตามมาตรา 6 ของ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ที่ระบุว่า ในกรณีมีเหตุจำเป็นรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการจะประกาศให้โรงเรียนใดได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใดก็ได้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- ให้ใช้ตัวย่อชื่อโรงเรียนภาษาไทย อ.ส.ช. ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะเสมือนเป็นโรงเรียนเครือเดียวกัน เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ทำให้มี 2 โรงเรียนที่ใช้ชื่อเดียวกัน แต่มีกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มเดียวกันคือ อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายเพราะมีการแยกนิติบุคคลแล้ว ในกรณีนี้จะสามารถใช้ชื่อย่อเดียวกันได้หรือไม่

- ให้ใช้ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ Assumption College (A.C.) เดียวกัน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้หารือกับ สช.เกี่ยวกับชื่อโรงเรียนแผนกประถมศึกษาหลายรอบแต่ยังไม่มีข้อยุติร่วมกัน โดย สช.เสนอให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษา เป็น Assumption School ในขณะเดียวกันโรงเรียนต้องการที่จะใช้ชื่อ Assumption College เช่นเดียวกับระดับมัธยมศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวในที่ประชุมว่า หากสามารถใช้ดุลยพินิจในการอนุโลมให้ได้ ก็จะดำเนินการให้ เพราะความเป็นชื่อเฉพาะและมีประวัติมาอย่างยาวนานหากไม่มีความจำเป็นอย่างมากก็ไม่ควรจะเปลี่ยน แต่การจะอนุโลมในเรื่องนี้นั้น ศธ.ต้องคำนึงถึงผลกระทบกับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีกรณีคล้ายคลึงกัน โดยจะมอบหมายให้ สช.รวบรวมข้อมูลว่ามีโรงเรียนในลักษณะเช่นนี้มากน้อยเพียงใด และมีเหตุผลในการขออนุโลมเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ หากมีโรงเรียนอื่นที่จะขอใช้สิทธิ์เช่นนี้บ้าง จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและมีมาตรการรองรับในส่วนนี้อย่างไร

นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร กล่าวในที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญมาหารือแล้ว ซึ่งก็ได้ชี้แจงข้อมูลไปบ้างแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษคงจะไม่มีปัญหา เพราะมีการใช้ชื่อนี้มาก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้ แต่ในส่วนของชื่อย่อ อาจขอให้มีความแตกต่างกันบ้าง เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการด้านนิติกรรมต่างๆ ซึ่งโรงเรียนลักษณะเครือข่ายมีประเด็นต่างๆ เช่นนี้จำนวนมากพอสมควร

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
22/8/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
319 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์