ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตรเลิกแผนการเรียนสายวิทย- ศิลป์
  ข่าวทั้งหมด
20 สิงหาคม 2551

      

Source - กรมประชาสัมพันธ์ (Th)

Wednesday, August 20, 2008  16:02

          ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตรเลิกแผนการเรียนสายวิทย- ศิลป์ เผยสร้างอาคารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่สังคม

          นายพูลศักดิ์ เทศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทางโรงเรียนสาธิตได้สร้างอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม และภาษาขึ้นมา โดยได้ชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งพวกเราภาคภูมิใจมาก เราตั้งใจอยากให้อาคารหลังนี้ได้สร้างประโยชน์เพื่อชุมชนทางการศึกษา ซึ่งเน้น 4 ส่วนคือ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงตอนนี้ทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ยังต้องการงบประมาณอีกจำนวนมากเพื่อจัดสร้างอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  สนใจร่วมสมทบทุนการศึกษาได้ที่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โทร.. 0-2649-5000 ต่อ110

          “ทุกวันนี้สังคมคาดหวังกับโรงเรียนสาธิตว่าได้สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมอย่างไรบ้าง ที่ผ่านมาเราก็ได้ทำประโยชน์ต่อชุมชนการศึกษาในระดับหนึ่ง มาถึงวันนี้เราต้องคิดถึงสังคมและชุมชนให้มากขึ้น โดยเราจะเน้นงานด้านการสร้างองค์ความรู้ รวบรวมองค์ความรุ้ แพร่ขยายองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรม สังคมต้องการให้โรงเรียนสาธิต มศว เป็นส่วนหนึ่งของสังคมการศึกษาให้มากกว่านี้ สังคมต้องการให้เราเข้ามาร่วมแก้ปัญหาและประทะกับปัญหาทางการศึกษาโดยตรง เป็นผู้นำทางการศึกษา  ซึ่งมศว ประสานมิตรตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ซึ่งเราจะใช้วิธีการอบรม พัฒนา ขยายสาขา เราจะทำงานในลักษณะนี้ต่อไปและทำให้มากขึ้น ต่อแต่นี้ไปเมื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เสร็จเราจะมีโอกาสทำงานเพื่อสังคมทางการศึกษามากขึ้น เราจะสร้างโรงเรียนทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง โรงเรียนเด็กอัจฉริยะ โรงเรียนทางภาษาเพื่ออาชีพ  เรียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ โรงเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเราจะทำศูนย์ภาษา เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมีเครือข่ายที่อยู่ในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเกาหลี  การที่เราทำโรงเรียนเล็กๆ ให้อยู่ในโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร เพราะในโรงเรียนดนตรี โรงเรียนเด็กอัจฉริยะ โรงเรียนทางภาษาเพื่ออาชีพ  โรงเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เพราะจะได้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของเด็กมากขึ้น โรงเรียนเล็กๆ เหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการ ศึกษา ค้นคว้าวิจัย”

          นายพูลศักดิ์ กล่าวอีกว่า โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรจะไม่มีการแบ่งสายการเรียนเป็นสายวิทย์และสายศิลป์  แต่เราจะจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาเอกๆ  เพราะการเรียนโดยเน้นวิชาเอก ที่เด็กอยากเรียนจะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่เราจะแบ่งการเรียนออกเป็นสายวิทย์สายศิลป์ เด็กจะมีความชำนาญเฉพาะทางและมีความสุขในการเรียนมากกว่า เราจะเน้นการค้นคว้าวิจัย ฝึกงานและใช้ประโยชน์ ต่อแต่นี้ไปเราจะสร้างและพัฒนาเด็กให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยไม่ทิ้งความรู้แม้พวกเขาจะสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วก็ตาม เมื่อเขาสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว ทางโรงเรียนยังต้องสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เขาได้กลับมาใช้ได้อีก ถ้าโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรทำเช่นนี้ได้ เราจะได้ศิษย์เก่าที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต ซึ่งเป็นเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
139 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.71  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์