ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตรเลิกแผนการเรียนสายวิทย- ศิลป์
  ข่าวทั้งหมด
20 สิงหาคม 2551

      

Source - กรมประชาสัมพันธ์ (Th)

Wednesday, August 20, 2008  16:02

          ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตรเลิกแผนการเรียนสายวิทย- ศิลป์ เผยสร้างอาคารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่สังคม

          นายพูลศักดิ์ เทศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทางโรงเรียนสาธิตได้สร้างอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม และภาษาขึ้นมา โดยได้ชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งพวกเราภาคภูมิใจมาก เราตั้งใจอยากให้อาคารหลังนี้ได้สร้างประโยชน์เพื่อชุมชนทางการศึกษา ซึ่งเน้น 4 ส่วนคือ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงตอนนี้ทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ยังต้องการงบประมาณอีกจำนวนมากเพื่อจัดสร้างอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  สนใจร่วมสมทบทุนการศึกษาได้ที่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โทร.. 0-2649-5000 ต่อ110

          “ทุกวันนี้สังคมคาดหวังกับโรงเรียนสาธิตว่าได้สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมอย่างไรบ้าง ที่ผ่านมาเราก็ได้ทำประโยชน์ต่อชุมชนการศึกษาในระดับหนึ่ง มาถึงวันนี้เราต้องคิดถึงสังคมและชุมชนให้มากขึ้น โดยเราจะเน้นงานด้านการสร้างองค์ความรู้ รวบรวมองค์ความรุ้ แพร่ขยายองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรม สังคมต้องการให้โรงเรียนสาธิต มศว เป็นส่วนหนึ่งของสังคมการศึกษาให้มากกว่านี้ สังคมต้องการให้เราเข้ามาร่วมแก้ปัญหาและประทะกับปัญหาทางการศึกษาโดยตรง เป็นผู้นำทางการศึกษา  ซึ่งมศว ประสานมิตรตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ซึ่งเราจะใช้วิธีการอบรม พัฒนา ขยายสาขา เราจะทำงานในลักษณะนี้ต่อไปและทำให้มากขึ้น ต่อแต่นี้ไปเมื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เสร็จเราจะมีโอกาสทำงานเพื่อสังคมทางการศึกษามากขึ้น เราจะสร้างโรงเรียนทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง โรงเรียนเด็กอัจฉริยะ โรงเรียนทางภาษาเพื่ออาชีพ  เรียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ โรงเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเราจะทำศูนย์ภาษา เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมีเครือข่ายที่อยู่ในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเกาหลี  การที่เราทำโรงเรียนเล็กๆ ให้อยู่ในโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร เพราะในโรงเรียนดนตรี โรงเรียนเด็กอัจฉริยะ โรงเรียนทางภาษาเพื่ออาชีพ  โรงเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เพราะจะได้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของเด็กมากขึ้น โรงเรียนเล็กๆ เหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการ ศึกษา ค้นคว้าวิจัย”

          นายพูลศักดิ์ กล่าวอีกว่า โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรจะไม่มีการแบ่งสายการเรียนเป็นสายวิทย์และสายศิลป์  แต่เราจะจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาเอกๆ  เพราะการเรียนโดยเน้นวิชาเอก ที่เด็กอยากเรียนจะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่เราจะแบ่งการเรียนออกเป็นสายวิทย์สายศิลป์ เด็กจะมีความชำนาญเฉพาะทางและมีความสุขในการเรียนมากกว่า เราจะเน้นการค้นคว้าวิจัย ฝึกงานและใช้ประโยชน์ ต่อแต่นี้ไปเราจะสร้างและพัฒนาเด็กให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยไม่ทิ้งความรู้แม้พวกเขาจะสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วก็ตาม เมื่อเขาสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว ทางโรงเรียนยังต้องสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เขาได้กลับมาใช้ได้อีก ถ้าโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรทำเช่นนี้ได้ เราจะได้ศิษย์เก่าที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต ซึ่งเป็นเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
1529 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์