สพป.ภูเก็ตอบรมครู-นร.แกนนำ เดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตเด็กไทย
  ข่าวทั้งหมด
21 สิงหาคม 2556

      

สพป.ภูเก็ตอบรมครู-นร.แกนนำ เดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตเด็กไทย
          นายสุเทพ นาครัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำค่ายบูรณการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย เยาวชน ไทยทำดีถวายในหลวง เยาวชนคนดีของแผ่นดิน ทักษะชีวิต โรงเรียนสุจริต โดยมีนางศุภกาญจน์ ตันติกัลยาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ภูเก็ต ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำจาก 47 โรงเรียนเข้าร่วม ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต
          นางศุภกาญจน์กล่าวว่า เนื่องจาก สพป.ภูเก็ต ได้ขับเคลื่อน โครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโครงการอบรมครูแกนนำเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เป็นหนึ่งใน 4 โครงการ ที่ได้ขับเคลื่อน อีกทั้งเป็นการสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก รวมถึงเป็นการตอบสนองกลยุทธ์ที่ 2 ที่มุ่งปลูกผังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงดำเนินการอบรมครูและอบรมกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านบางคู โดยเป็นการบูรณการร่วมกันกับโครงการอบรมแกนนำและนักเรียนแกนนำค่ายบูรณการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยฯ
          ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ครูแกนนำ มีความรู้ มีทักษะในการพัฒนาคุณภาพ เด็กไทย ให้มีความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย มีทักษะชีวิต มีความรักชาติ เยาวชนไทย ทำความดีถวายในหลวง เยาวชน คนดีของแผ่นดินและมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุภินทรา นรสิงห์
342 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์