“บางแสนเกมส์” มหกรรมกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 8
  ข่าวทั้งหมด
21 สิงหาคม 2556

      

“บางแสนเกมส์”  มหกรรมกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่อ “บางแสนเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด

          นายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันหลักที่ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมการออกกำลังกายส่งผลถึงการยกระดับในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ จึงถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นสากล ตรงตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาคนอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งกีฬาอาชีวะเกมส์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาซึ่งมีอนาคตต้องก้าวไกลสู่โลกอาชีพ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นผู้ที่มีความสามารถ ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างงาน พัฒนางานในโลกของอาชีพและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

          ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬา “บางแสนเกมส์”ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี โดยมีคำขวัญว่า “พลังรัก พลังสามัคคี” สัตว์นำโชค (Mascot) คือ ม้าน้ำ สำหรับการแข่งขันกีฬามีทั้งหมด 9 ประเภท ทั้งชายและหญิง ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ กรีฑาประเภทลู่ประเภทลาน มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น หมากล้อม และกีฬาสาธิตประเภทหมากรุกไทยและหมากฮอส และมีนักกีฬาทั้งหมด 3,000 คนซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันกีฬาในระดับภาค เข้าร่วมแข่งขัน และการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี สำหรับพิธีเปิดในครั้งนี้ มีการแสดงโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา โดยได้ถ่ายทอดสดออกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ช่อง 11

 

                                                          กลุ่มประชาสัมพันธ์

                                                          21 สิงหาคม 2556

ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่ 8 “บางแสนเกมส์” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ออกกำลังกาย      เพื่อสุขภาพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี มีคำขวัญว่า “พลังรัก พลังสามัคคี” โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 9 ประเภท ทั้งชายและหญิง ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ กรีฑาประเภทลู่ประเภทลาน มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น หมากล้อม และกีฬาสาธิตประเภทหมากรุกไทยและหมากฮอส


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุภินทรา นรสิงห์
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.52  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์