“บางแสนเกมส์” มหกรรมกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 8
  ข่าวทั้งหมด
21 สิงหาคม 2556

      

“บางแสนเกมส์”  มหกรรมกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่อ “บางแสนเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด

          นายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันหลักที่ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมการออกกำลังกายส่งผลถึงการยกระดับในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ จึงถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นสากล ตรงตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาคนอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งกีฬาอาชีวะเกมส์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาซึ่งมีอนาคตต้องก้าวไกลสู่โลกอาชีพ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นผู้ที่มีความสามารถ ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างงาน พัฒนางานในโลกของอาชีพและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

          ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬา “บางแสนเกมส์”ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี โดยมีคำขวัญว่า “พลังรัก พลังสามัคคี” สัตว์นำโชค (Mascot) คือ ม้าน้ำ สำหรับการแข่งขันกีฬามีทั้งหมด 9 ประเภท ทั้งชายและหญิง ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ กรีฑาประเภทลู่ประเภทลาน มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น หมากล้อม และกีฬาสาธิตประเภทหมากรุกไทยและหมากฮอส และมีนักกีฬาทั้งหมด 3,000 คนซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันกีฬาในระดับภาค เข้าร่วมแข่งขัน และการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี สำหรับพิธีเปิดในครั้งนี้ มีการแสดงโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา โดยได้ถ่ายทอดสดออกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ช่อง 11

 

                                                          กลุ่มประชาสัมพันธ์

                                                          21 สิงหาคม 2556

ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่ 8 “บางแสนเกมส์” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ออกกำลังกาย      เพื่อสุขภาพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี มีคำขวัญว่า “พลังรัก พลังสามัคคี” โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 9 ประเภท ทั้งชายและหญิง ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ กรีฑาประเภทลู่ประเภทลาน มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น หมากล้อม และกีฬาสาธิตประเภทหมากรุกไทยและหมากฮอส


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุภินทรา นรสิงห์
2034 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์