ชู’ทวิภาษา’แก้ปมอ่าน-เขียนไม่ได้ สสค.ปรับใช้เด็กชายขอบป้องเลิกเรียนกลางคัน
  ข่าวทั้งหมด
5 สิงหาคม 2556

      

ชู'ทวิภาษา'แก้ปมอ่าน-เขียนไม่ได้ สสค.ปรับใช้เด็กชายขอบป้องเลิกเรียนกลางคัน

 

          นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำรวจข้อมูลของโรงเรียนพื้นที่แนวชายแดน 30 จังหวัด 45 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ พบว่ามีร.ร. 90 แห่ง ใช้ภาษาชาติพันธุ์ ภาษาแม่ ภาษาบ้าน กว่า 30 ภาษา ในชีวิตประจำวัน บางแห่งแตกต่างกันถึง 3 ภาษา ทำให้ผลสัมฤทธิ์การศึกษาต่ำ และเด็กออกกลางคัน เพื่อแก้ปัญหานี้ สสค.จึงจัดเสวนาเครือข่ายผู้นำการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ผู้นำการเรียนรู้สู่สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สสค. เป็นผู้สนับสนุน โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการ กพฐ. จะเป็นผู้นำเสนอนวัตกรรมทวิภาษา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ในกลุ่มเด็กไทยชาติพันธุ์ ในวันที่ 7 ส.ค. นี้ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ โดยใช้กรณีศึกษาจาก ร.ร.บ้านพุย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ที่มีเด็กเป็น กะเหรี่ยงโปว์ และร.ร.วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่ใช้ภาษามอญ
          "ภาษาเป็นเครื่องมือที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาทำให้เราลืมไปว่า เรามีพี่น้องที่ต่างชาติพันธุ์ ต่างศาสนา แต่เป็นคนไทยด้วยกัน ฉะนั้นการเรียนรู้ด้วยทวิภาษา ทำให้รู้เรื่องพหุวัฒนธรรมจากเพื่อนร่วมชาติ ซึ่งสสค.หวังว่า ตัวแบบเหล่านี้จะกระจายไปสู่ชนกลุ่มน้อย และร.ร.ชายขอบทั่วประเทศ เพราะการศึกษาไทย จำเป็นต้องมีพื้นที่ให้คนเหล่านี้" นายอมรวิชช์กล่าว
          ด้าน ผศ.วรรณา เทียนมี ประธานมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ กล่าวว่า ร.ร.ชายขอบจะมีภาษาเป็นของตัวเอง แต่เมื่อมาเรียนในระบบเด็กต้องใช้ภาษาไทย ทำให้เป็นข้อจำกัด โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านภาษานั้น ต้องเริ่มจากการฟังจากคนใกล้ตัว หัดพูดเป็นคำ และเป็นประโยค หากเด็กเริ่มต้นเรียนภาษาจากการอ่าน และเขียน จะต้องเป็นการเรียนภาษาที่สอง จึงเป็นปัญหาของเด็กชายขอบ ซึ่งจะเลิกเรียนกลางคันในที่สุด

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
82 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.68  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์