สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพเว็บไซต์สถานศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
2 สิงหาคม 2556

      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพเว็บไซต์สถานศึกษา

 

          นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า สพป.สตูล โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITE) ได้จัดอบรมพัฒนาผู้รับผิดชอบการจัดสร้างเว็บไซต์ของสถานศึกษา ที่สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ทั้งนี้ สพป.สตูล ได้แจ้งนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดสร้างเว็บไซต์ของโรงเรียน ที่มีการนำเสนอข้อมูลพื่นฐานเกี่ยวกับผู้บริหาร ครู จำนวนนักเรียน ผลงานและกิจกรรมเด่น ของโรงเรียน กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลผลการทดสอบ O-net / NT และ LAS โดยที่ ผู้อำนวยการ สพป.สตูล จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเป็นประจำ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีกำหนดจะไปเยี่ยมหรือไปตรวจราชการ จะเข้าไปดูรายละเอียดของโรงเรียนผ่านเว็ปไซต์ก่อน ที่ผ่านมามีทั้งที่มีข้อมูลครบถ้วน ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถเปิดได้ และบางส่วนยังไม่มีเว็บไซต์ การอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะให้ทุกโรงเรียนมีเว็บไซต์ ส่วนจะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญกับการ ปรับปรุง ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันของผู้รับผิดชอบ สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรซึ่งรับผิดชอบเว็บไซต์ของโรงเรียน เข้ารับการอบรมจำนวน 131 คน

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
75 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.47  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์