สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพเว็บไซต์สถานศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
2 สิงหาคม 2556

      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพเว็บไซต์สถานศึกษา

 

          นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า สพป.สตูล โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITE) ได้จัดอบรมพัฒนาผู้รับผิดชอบการจัดสร้างเว็บไซต์ของสถานศึกษา ที่สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ทั้งนี้ สพป.สตูล ได้แจ้งนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดสร้างเว็บไซต์ของโรงเรียน ที่มีการนำเสนอข้อมูลพื่นฐานเกี่ยวกับผู้บริหาร ครู จำนวนนักเรียน ผลงานและกิจกรรมเด่น ของโรงเรียน กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลผลการทดสอบ O-net / NT และ LAS โดยที่ ผู้อำนวยการ สพป.สตูล จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเป็นประจำ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีกำหนดจะไปเยี่ยมหรือไปตรวจราชการ จะเข้าไปดูรายละเอียดของโรงเรียนผ่านเว็ปไซต์ก่อน ที่ผ่านมามีทั้งที่มีข้อมูลครบถ้วน ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถเปิดได้ และบางส่วนยังไม่มีเว็บไซต์ การอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะให้ทุกโรงเรียนมีเว็บไซต์ ส่วนจะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญกับการ ปรับปรุง ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันของผู้รับผิดชอบ สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรซึ่งรับผิดชอบเว็บไซต์ของโรงเรียน เข้ารับการอบรมจำนวน 131 คน

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
268 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์