ดันพ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนเข้าสภาบริหารจัดการศึกษาชัดเจนคล่องตัว
  ข่าวทั้งหมด
30 กรกฎาคม 2556

      

ดันพ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนเข้าสภาบริหารจัดการศึกษาชัดเจนคล่องตัว

          สกอ.เผยร่างพ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน คาดเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร ส.ค.นี้ ชี้มีพ.ร.บ.ของตัวเอง ทำให้การบริหารจัดการคล่องตัวมากขึ้น มีความชัดเจนในการจัดการศึกษา ขณะเดียวกันบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ ขณะที่ "เสริมศักดิ์" เร่งดันก.ม.ต่างๆ เข้าสู่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ ทั้ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และพ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน
          รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว และกำลังรอบรรจุเข้าพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการประชุมหน้า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวน่าจะได้รับการพิจารณา ซึ่งหากร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนผ่านการพิจารณาและมีการประกาศใช้บังคับ ก็จะส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนอย่างมาก เพราะตอนนี้วิทยาลัยชุมชนมีอยู่ 20 แห่งทั่วประเทศ และแต่ละแห่งมีการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของชุมชน การมีพ.ร.บ.ของตนเองจะช่วยสนับสนุนในการจัดการศึกษาของแต่ละวิทยาลัยชุมชนมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงจะช่วยการบริหารจัดการในส่วนของโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากรให้มีความชัดเจนมากขึ้น
          "วิทยาลัยชุมชนเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสถาบันการศึกษา แต่บุคลากรที่อยู่ในสังกัดวิทยาลัยชุมชนกลับมีสิทธิ์ในเรื่องต่างๆ ค่อนข้างน้อย ดังนั้น การที่เรามีพ.ร.บ.ของตนเอง จะทำให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะครู บุคลากรวิทยาลัยชุมชนจะมีสิทธิ์และได้รับประโยชน์จากการเป็นบุคลากรในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเต็มที่ รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพด้วย ส่วนการจัดการศึกษา แม้เน้นหลักสูตรด้านวิชาการฐานสมรรถนะเหมือนเดิม แต่จะทำให้ผู้เข้ารับการศึกษา ไม่ว่าจะเรียนเพื่อได้รับอนุปริญญา หรือฝึกอบรม เพื่อขอใบประกาศนียบัตร สามารถสะสมหน่วยกิตเอามาเทียบโอนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้" รศ.ดร.ชวนีกล่าว
          นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตอนนี้มีกฎหมายหลายฉบับที่ยังไม่ได้เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กำลังจะออกนอกระบบ หรือพ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน ซึ่งในการประชุมสภาสมัยสามัญในเดือนสิงหาคมนี้ จะพยายามผลักดันกฎหมายต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ เพื่อให้การบริหารจัดการในแต่ละแห่งมีความคล่องตัวมากขึ้น

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
251 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์