’จาตุรนต์’ สั่งทบทวนสถานะ ’สคบศ.’
  ข่าวทั้งหมด
30 กรกฎาคม 2556

      

'จาตุรนต์' สั่งทบทวนสถานะ 'สคบศ.'

          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการทำงานแก่ผู้บริหารสำนักงานปลัด ศธ. ว่า มอบให้สำนักงานปลัด ศธ.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เดือนกันยายนนี้ เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาและประกาศการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และสั่งให้ช่วยดูแลเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนที่ใช้กับแท็บเล็ต รวมถึงการพัฒนาครู โดยให้ประเมินบทบาทสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ว่าต้องปรับบทบาทอย่างไรและจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนสถานะเป็นองค์การมหาชนหรือไม่ ทั้งนี้ ตนสนับสนุนให้มีสำนักงานเลขาธิการภาคทั่วประเทศและให้ผู้ตรวจราชการ 13 เขต เป็นผู้ดูแล เพราะดูแล้วมีความจำเป็นต่อการทำงานในภาพรวมของ ศธ.และมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานของรัฐมนตรี
          นายจาตุรนต์ กล่าวว่า นอกจากนี้ จะช่วยผลักดันกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่ค้างอยู่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ อาทิ ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ สำหรับโรงเรียนในระบบ,การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2555-2556 การเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานของครู สังกัดสำนักบริหารงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 6,124 คน ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนรายหัว ต้องทบทวน เช่น กศน.บอกว่าครูได้เงินน้อย เพราะเงินอุดหนุนรายหัวน้อย ระเบียบกำหนดว่าต้องมีนักเรียนอย่างน้อย 60 คน จึงมีเงินอุดหนุนเพียงพอสามารถจ้างครูได้ 1 คน ซึ่งเห็นว่าคิดผิด มองว่าเป็นการบังคับให้ห้องเรียนมีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่เป็นผลดี จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปคิดว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร รวมถึงปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
257 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์