"จาตุรนต์"เล็งหารือทปอ. รื้อใหญ่ระบบสอบเข้ามหา’ลัย
  ข่าวทั้งหมด
29 กรกฎาคม 2556

      

"จาตุรนต์"เล็งหารือทปอ. รื้อใหญ่ระบบสอบเข้ามหา'ลัย

          "จาตุรนต์" เล็งหารือ ทปอ. ปรับใหญ่ระบบสอบคัดเลือกเข้ามหา'ลัย ชี้รูปแบบที่ใช้อยู่ไม่สะท้อนการคัดผู้ที่เหมาะสมเข้าเรียน แต่กลับเป็นระบบที่สร้างความไม่เท่าเทียมในสังคม และยังเป็นบ่อเกิดของปัญหากวดวิชาด้วย
          นายจาตุรนต์ ฉายแสงรมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนเตรียมหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อเสนอให้ ทปอ.ปรับปรุงระบบสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ส่วนตัวเห็นว่าระบบที่ใช้อยู่มีส่วนทำ ให้การปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญระบบเช่นนี้ได้สร้างความไม่เท่าเทียม กันในสังคม ปัจจุบันการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยมีหลากหลายรูปแบบทั้งแอดมิชชัน สอบรับตรง การรับผ่านระบบโควตาของมหาวิทยาลัย  ตลอดปีจึงมีการเปิดสอบมากมาย ทำให้เกิดปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบจำนวนมาก เด็กที่มีฐานะจึงได้เปรียบ บางคนยอมทุ่มเป็นเงินแสนบาทไล่สมัครสอบหลายแห่ง แต่ถ้าเป็นเด็กยากจนแล้ว งบประมาณแค่ 3,000 บาท เพียงพอแก่การสมัครสอบที่ได้แห่งเดียว
          แม้จะมีกา รสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลากหลายรูปแบบ แต่ยังไม่สามารถสะท้อนการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าเรียนในแต่ละคณะวิชาได้  เห็นได้จากผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติของประเทศไทยซึ่งไม่ได้กระเตื้องขึ้น ตนเห็นว่า สมควรปรับระบบสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพื่ออุดช่องโหว่ต่างๆ  และการปรับครั้งนี้น่าจะต้องเป็นการปรับครั้งใหญ่   อีกทั้งควรจัดประชุมเสวนาระดมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ความคิดเห็นด้วย
          "ผมจะหารือกับ ทปอ.ว่า น่าจะต้องมีการตั้งวงหารือในเรื่องนี้ ซึ่งผมเห็นว่า ระบบสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยนอกจากเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าเรียนแล้ว จะต้องคำนึงถึงอีก 2 เรื่องสำคัญ คือ 1.ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานไม่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง หมดความสนใจการเรียนในชั้นเรียน แต่พบว่า ข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยลัย ในปัจจุบันออกไม่ตรงกับหลักสูตร เด็กจึงหันไปกวดวิชา ติวข้อสอบแทน หมดความสนใจเรียนในชั้นเรียนและทำให้เกิดปัญหากวดวิชาตามมา 2.ต้องคำนึงโอกาสและความเท่าเทียมกันของเด็กด้วย เมื่อมีการเปิดสอบกันตั้งแต่ต้นปีจนปลายปี  จึงทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเด็กที่ฐานะต่างกัน"นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ว่า จะต้องมีการปรับปรุงระบบสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในจุดใดบ้าง  เพราะตนอยากรอฟังความเห็นจากฝ่ายต่างๆ ก่อน อย่างไรก็ตาม ที่อยู่ในความสนใจของตน คือ การสอบรับตรงที่มีเปิดสอบตลอดปีและเสียค่าใช้จ่ายการในสอบสูง และเนื้อหาของข้อสอบที่อาจออกไม่ตรงหลักสูตร ทำให้เกิดปัญหากวดวิชาตามมา แต่ที่สำคัญการปรับเปลี่ยนใด ๆ จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เด็กได้เตรียมตัวทัน จะไม่มีการประกาศใช้ทันทีเพราะจะส่งผลกระทบต่อเด็กที่ได้เตรียมตัวตามแนวทางสอบคัดเลือกแบบเดิมไปแล้ว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
236 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์