บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๗๖ พรรษา
  ข่าวทั้งหมด
24 กรกฎาคม 2556

      

 

บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๗๖ พรรษา

 

                วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๖ พรรษา บ้านเลขที่ ๙/๙๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลพุกร่าง จังหวัดสระบุรี ให้กับ นายบุญเลิศ ทรัพย์เย็น อายุ ๕๘ ปี ซึ่งเป็นผู้พิการ ด้อยโอกาส และไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู

 

                โครงการบ้านถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๖ พรรษา เป็นโครงการภายใต้นโยบายของรัฐบาล ที่ได้มอบหมายให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๓๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและด้อยโอกาสทางด้านที่อยู่อาศัย เช่น ผู้พิการ ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน ได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

************************

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
1016 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์