ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมเปิดตลาดราชมงคลครบวงจร
  ข่าวทั้งหมด
19 กรกฎาคม 2556

      

นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนาม และตลาดราชมงคล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อำเภอหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับเมื่อวานนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังรับฟังบรรยายสรุปความคืบโครงการจัดตั้ง  ศูนย์การเรียนรู้ฯ ว่า เป็นโครงการที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถเติมเต็มให้ชุมชนสังคมได้ครบวงจร นอกจากนักเรียนนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแสดงผลงานแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการตลาดแก่เกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่าย และเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย ที่สำคัญจะเป็นสถานที่รวบรวมสินค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงมาจำหน่ายให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ในเบื้องต้นใช้งบประมาณการก่อสร้างอาคารจำนวน ๑๐ ล้านบาท และจะส่งเสริมให้ส่วนราชการอื่นและภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันสนับสนุนให้ศูนย์แห่งนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนาม และตลาดราชมงคล มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งแสดงผลงานต่างๆของอาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมในเขตภาคกลางตอนบนอีกด้วย

**********************************

ศศิพิชญ์ / ข่าว 

วิชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
188 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.64  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์