สช.คัดร.ร.เอกชนต้นแบบ
  ข่าวทั้งหมด
8 กรกฎาคม 2556

      

สช.คัดร.ร.เอกชนต้นแบบ

 

          นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศธ. มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมีเรื่องสำคัญ คือ การเน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพราะถือเป็นหัวใจหลัก คนที่จะดำเนินการได้คือครูผู้สอน โดยรมว.ศธ.เน้นการพัฒนาครู และการพัฒนาภาษาต่างๆ รวมทั้งให้ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่เด็กค้นคว้ามาแล้วไม่คิดต่อ จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนการสอน สช.จะไปสานต่อว่าจะพัฒนาการศึกษาไทย โดยเฉพาะการศึกษาเอกชนให้เจริญก้าวหน้าอย่างไร
          เลขาธิการ กช. กล่าวต่อว่า รมว.ศธ.ยังให้สช.ไปดูรูปแบบร.ร.เอกชนที่มีการเรียนการสอนที่ดี นำมาเป็นต้นแบบพัฒนาการศึกษาเอกชนในภาพรวม โดยตนมอบหมายให้กลุ่มงานการศึกษาสามัญไปถอดแบบร.ร.ที่ประสบความสำเร็จ ว่าทำอย่างไรจัดการเรียนการสอน โดยสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ ใน 5 วิชาหลัก ได้ต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี ทั้งนี้ยอมรับว่าร.ร.เอกชนวุฒิครูจะแค่ปริญญาตรี แต่จะมีทักษะความสามารถสูง อย่างไรก็ตาม จะให้เวลาถอดแบบประมาณ 3-6 เดือน เพราะต้องไปหารือและศึกษาการเรียนการสอนในร.ร. ซึ่งผู้บริหารและครูจะมีส่วนสำคัญผลักดันให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังเสนอเรื่องงบฯ ในการขึ้นเงินเดือนครูเอกชน 15,000 บาท โดยรมว.ศธ.รับจะไปดำเนินการหางบฯ ให้ อาจจะแปรญัตติหรือไม่ก็ของบฯกลางสนับสนุน

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
109 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์