ผุดคู่มือขอวีซ่าครูชาวต่างชาติ
  ข่าวทั้งหมด
3 กรกฎาคม 2556

      

ผุดคู่มือขอวีซ่าครูชาวต่างชาติ

 

          นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการตรวจสอบการจ้างครูชาวต่างชาติเพื่อเข้ามาสอนในสถานศึกษาของประเทศไทย พบว่า ในการจ้างครูชาวต่างชาติทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ไม่มีคู่มือที่ชัดเจนให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สถานศึกษาแต่ละแห่ง จึงอยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำโดยไม่มีมาตรฐานในการปฏิบัติ อีกทั้งไม่สะดวกและล่าช้าอย่างมาก ดังนั้น ศธ.จะกำหนดแนวทางคู่มือการจ้างครูต่างชาติอย่างชัดเจน นับแต่กำหนดรายละเอียดในการจ้างครู ติดต่อผู้ที่จะมาเป็นครู ทำสัญญาจ้าง การขอใบอนุญาตทำงาน การติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอทำวีซ่า การควบคุมดูแลการสอนในสถานศึกษา
          นางพวงเพ็ชรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการทำคู่มือการขอต่อวีซ่า โดยกำหนดรายละเอียดในการขอต่อวีซ่าของครูชาวต่างชาติที่สอนในสถานศึกษาอยู่แล้วให้สามารถสอนได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การแนะนำให้ความรู้แก่ครูผู้สอนชาวต่างชาติให้ระวังรักษาสิทธิของตนเอง การแนะนำเรื่องเอกสารหลักฐานที่จะนำไปขอต่อวีซ่า ภาคผนวกของคู่มือจะประกอบด้วยหนังสือเวียนแนวปฏิบัติของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ต่างๆ เช่น สพฐ. สกอ. สอศ. สช. ตม. เป็นต้น รวมทั้งแบบฟอร์มที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติด้วย ทำให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวเดียวกัน

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
936 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์