ข้อมูลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
21 มิถุนายน 2556

      

การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  มีไฟล์ทั้งหมด 5 ไฟล์ ดังนี้

     1. เกณฑ์การประเมิน.pdf
     2. ข้อมูลประกอบการคัดกรอง.pdf
     3. ขั้นตอนการประเมิน 56-58.pdf
     4. ประกาศแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 10 ต.ค..pdf
     5. แบบประเมินตนเอง.docx

แบบป้ายสถานศึกษาพอเพียง  มีไฟล์ทั้งหมด 4 ไฟล์ ดังนี้

     1. logo ศธ..gif
     2. รูปแบบป้ายสถานศึกษาพอเพียง 2552.doc
     3. รูปแบบป้ายสถานศึกษาพอเพียง 2554.docx
     4. รูปแบบป้ายสถานศึกษาพอเพียง 2555.docx

ประกาศรายชื่อผู้ประเมิน กระทรวงศึกษาธิการ มีไฟล์ทั้งหมด 5 ไฟล์  ดังนี้

     1. ประกาศ ผู้ประเมินรอบที่ 1.pdf
     2. ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 2.pdf
     3. ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3.pdf
     4. ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4.pdf
     5. ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5.pdf

ประกาศสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ มีไฟล์ทั้งหมด 4 ไฟล์  ดังนี้

     1. ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550.pdf
     2. ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 55 (กศน.).pdf
     3. ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2552.pdf
     4. ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2554(สพฐ.).pdf

รายการเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน. มีไฟล์ทั้งหมด 8 ไฟล์  ดังนี้

     1. เกณฑ์การตัดสิน(กศน.).pdf
     2. เครื่องมือประเมิน กศน.pdf
     3. เครื่องมือประเมินตนเอง (สถานศึกษาใช้)(กศน.).pdf
     4. แนวทางประเมิน (กศน.).pdf
  
   5. แบบสรุปคะแนนคณะกรรมการ (กศน.).pdf
     6. ปกเกณฑ์ประเมิน ศธ. (กศน.).pub
     7. รายการประเมินเกณฑ์คุณภาพ กศน.-541010.pdf
     8. สารบัญ (กศน.).pdf 

รายการเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ขั้นพื้นฐาน มีไฟล์ทั้งหมด 9 ไฟล์  ดังนี้

     1. เกณฑ์ประเมิน(สพฐ.)pdf
     2. เครื่องมือประเมิน1(สพฐ.).pdf
     3. เครื่องมือประเมินตนเอง (สถานศึกษาใช้)(สพฐ.)pdf
     4. แนวทางประเมิน (สพฐ.).pdf
  
   5. แบบสรุปคะแนน(สพฐ.).pdf
     6. ปกเกณฑ์1 (สพฐ.).pdf
     7. ภาคผนวก (สพฐ.).pdf
     8. วิธีคิดคะแนน (สพฐ.).pdf
     9. สารบัญ (สพฐ.).pdf


(คลิก Download ได้ที่ไฟล์ด้านล่างนะคะ)

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุภินทรา นรสิงห์
243 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf เกณฑ์การประเมิน.pdf   
  .pdf ข้อมูลประกอบการคัดกรอง.pdf   
  .pdf ขั้นตอนการประเมิน 56-58.pdf   
  .pdf ประกาศแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 10 ต.ค..pdf   
  .docx แบบประเมินตนเอง.docx   
  .gif logo ศธ..gif   
  .doc รูปแบบป้ายสถานศึกษาพอเพียง 2552.doc   
  .docx รูปแบบป้าสถานศึกษาพอเพียง 2554.docx   
  .docx รูปแบบป้าสถานศึกษาพอเพียง 2555.docx   
  .pdf ประกาศ ผู้ประเมินรอบที่ 1.pdf   
  .pdf ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 2.pdf   
  .pdf ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3.pdf   
  .pdf ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 4.pdf   
  .pdf ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 5.pdf   
  .pdf ประกาศสถานศึกษาแบบอย่าง 2550.pdf   
  .pdf ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 55 (กศน.).pdf   
  .pdf ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2552.pdf   
  .pdf ประกาศสถานศึกษาพอเพียง 2554(สพฐ.).pdf   
  .pdf เกณฑ์การตัดสิน(กศน.).pdf   
  .pdf เครื่องมือประเมิน กศน..pdf   
  .pdf เครื่องมือประเมินตนเอง (สถานศึกษาใช้)(กศน.).pdf   
  .pdf แนวทางประเมิน (กศน.).pdf   
  .pdf แบบสรุปคะแนนคณะกรรมการ (กศน.).pdf   
  .pub ปกเกณฑ์ประเมิน ศธ. (กศน.).pub   
  .pdf รายการประเมินเกณฑ์คุณภาพ กศน.-541010.pdf   
  .pdf สารบัญ (กศน.).pdf   
  .pdf เกณฑ์ประเมิน(สพฐ.).pdf   
  .pdf เครื่องมือประเมิน1(สพฐ.).pdf   
  .pdf เครื่องมือประเมินตนเอง (สถานศึกษาใช้)(สพฐ.).pdf   
  .pdf แนวทางประเมิน (สพฐ.).pdf   
  .pdf แบบสรุปคะแนน(สพฐ.).pdf   
  .pdf ปกเกณฑ์1 (สพฐ.).pdf   
  .pdf ภาคผนวก (สพฐ.).pdf   
  .pdf วิธีคิดคะแนน (สพฐ.).pdf   
  .pdf สารบัญ (สพฐ.).pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์