สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) พัฒนาครูช่างเสริมสวยเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีช่างผมสมัยใหม่
  ข่าวทั้งหมด
11 มิถุนายน 2556

      

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) และมูลนิธิลอรีอัล (L’Oréal  Foundation) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการ Beautiful Tomorrows หวังพัฒนาทักษะฝีมือครูผู้สอนช่างเสริมสวยเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีช่างผมสมัยใหม่ ต่อยอดครูผู้สอนในรูปแบบ Train the Trainer

          นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นสถานประกอบการชั้นนำประเภทธุรกิจด้านความงามครบวงจร และมีเครือข่ายสถานประกอบการทั่วประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และ มูลนิธิลอรีอัล (L’Oréal  Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ Beautiful Tomorrows เพื่อพัฒนาครูผู้สอนช่างเสริมสวยให้มีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเสริมสวยที่ทันสมัย โดยพัฒนาต่อยอดครูผู้สอนในรูปแบบ Train the Trainer และจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพช่างผมมืออาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน จบแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที โดยจะดำเนินการในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ด้านการดำเนินงานจะเป็นในรูปแบบ Train the Trainer เป็นการจัดฝึกอบรมแก่ครูผู้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ลอรีอัล เป็นระยะเวลา 2 เดือน ก่อนที่ครูผู้สอนจะเริ่มการฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและเทคนิคการสระผม ประเภทของแกนดัด เทคนิคการม้วน ขั้นตอนเคล็ดลับและข้อแนะนำในการดัดผม การจัดแต่งทรงผมด้วยกิ๊บหนีบผมและโรลม้วนผม การทำสีผม เทคนิคการทำสีเบื้องต้น โครงสร้างผม และการตัดผม เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถเข้าทำงานในบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ได้อีกด้วย ส่วนคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้มีอายุระหว่าง 15 – 35 ปี เป็นผู้ขาดโอกาส อาทิ ประสบปัญหาเศรษฐกิจ ไม่มีงานประจำทำ อยู่นอกระบบการศึกษา มีปัญหาทางครอบครัว และมีสภาวะที่ไม่มั่นคง เป็นต้น โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลง (มิถุนายน 2556 ถึง มิถุนายน 2558)

                                                                                 ยุวดี บุตรวงษ์  ข่าว
                                                                                     11 มิถุนายน 2556

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุภินทรา นรสิงห์
177 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์