สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) พัฒนาครูช่างเสริมสวยเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีช่างผมสมัยใหม่
  ข่าวทั้งหมด
11 มิถุนายน 2556

      

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) และมูลนิธิลอรีอัล (L’Oréal  Foundation) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการ Beautiful Tomorrows หวังพัฒนาทักษะฝีมือครูผู้สอนช่างเสริมสวยเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีช่างผมสมัยใหม่ ต่อยอดครูผู้สอนในรูปแบบ Train the Trainer

          นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาเสริมสวย จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นสถานประกอบการชั้นนำประเภทธุรกิจด้านความงามครบวงจร และมีเครือข่ายสถานประกอบการทั่วประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และ มูลนิธิลอรีอัล (L’Oréal  Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ Beautiful Tomorrows เพื่อพัฒนาครูผู้สอนช่างเสริมสวยให้มีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเสริมสวยที่ทันสมัย โดยพัฒนาต่อยอดครูผู้สอนในรูปแบบ Train the Trainer และจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพช่างผมมืออาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน จบแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที โดยจะดำเนินการในวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ด้านการดำเนินงานจะเป็นในรูปแบบ Train the Trainer เป็นการจัดฝึกอบรมแก่ครูผู้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ลอรีอัล เป็นระยะเวลา 2 เดือน ก่อนที่ครูผู้สอนจะเริ่มการฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและเทคนิคการสระผม ประเภทของแกนดัด เทคนิคการม้วน ขั้นตอนเคล็ดลับและข้อแนะนำในการดัดผม การจัดแต่งทรงผมด้วยกิ๊บหนีบผมและโรลม้วนผม การทำสีผม เทคนิคการทำสีเบื้องต้น โครงสร้างผม และการตัดผม เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถเข้าทำงานในบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ได้อีกด้วย ส่วนคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้มีอายุระหว่าง 15 – 35 ปี เป็นผู้ขาดโอกาส อาทิ ประสบปัญหาเศรษฐกิจ ไม่มีงานประจำทำ อยู่นอกระบบการศึกษา มีปัญหาทางครอบครัว และมีสภาวะที่ไม่มั่นคง เป็นต้น โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลง (มิถุนายน 2556 ถึง มิถุนายน 2558)

                                                                                 ยุวดี บุตรวงษ์  ข่าว
                                                                                     11 มิถุนายน 2556

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุภินทรา นรสิงห์
882 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์