ร.ร.สพฐ. 65% ไม่ผ่านมาตรฐานเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ AEC
  ข่าวทั้งหมด
31 พฤษภาคม 2556

      

ร.ร.สพฐ. 65% ไม่ผ่านมาตรฐานเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ AEC

 

          กรุงเทพฯ : "เสริมศักดิ์" เผยโรงเรียนสังกัด สพฐ. ร้อยละ 65 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนเกินครึ่งไม่ผ่านการประเมินผล เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง "การพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน" เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC) และมาตรฐานสากลว่า จากผลการวิเคราะห์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาพบว่าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศกว่า 30,000 แห่ง ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกว่าร้อยละ 65 โดยในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 14,000 แห่ง รวมถึงผลการประเมินผล ผู้เรียนที่พบว่าเด็กนักเรียนเกิน กว่าครึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอด รับกับการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          ทั้งนี้ การประชุมประกอบด้วยการกำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยการบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

          ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
271 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์