อุดมศึกษาเดินหน้าตีจากศธ.
  ข่าวทั้งหมด
31 พฤษภาคม 2556

      

อุดมศึกษาเดินหน้าตีจากศธ.

 

          รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการศึกษาและจัดทำโครงการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงหลักการ เหตุผลและความจำเป็นในการแยกอุดมศึกษาออกเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย โดยยืนยันว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาที่กระทรวงศึกษาธิการให้อุดมศึกษาเข้าไปรวมกับหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ เพื่อความเป็นเอกภาพทางการศึกษานั้น ในทางปฏิบัติไม่ได้ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพอย่างที่คาดหวัง แต่กลับทำให้การบริหารจัดการไม่มีความคล่องตัวหลายด้าน ขณะที่กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ยังครอบคลุมทุกหน่วยงานจนทำให้ยากต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็กในเบื้องต้น แต่อุดมศึกษาต้องการความหลากหลายในการพัฒนากำลังคน ซึ่งต้องการความอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการที่มากขึ้น
          "ผมจะนำผลการประชุมนี้เสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ในวันที่ 23 มิ.ย. ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นคณะกรรมการฯ จะประชุมอีก 2 ครั้งเพื่อสรุปเสนอ ทปอ. ก่อนที่จะเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ต่อไป อย่างไรก็ตามในที่ประชุมยังมีการพิจารณาทางเลือกอื่นด้วย เช่น ถ้าไม่แยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะต้องกลับมาทบทวนบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าจะต้องทำอย่างไรให้การทำงานมีอิสระและคล่องตัวมากขึ้น เป็นต้น" รศ.ดร.วันชัย กล่าว.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
281 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์