การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒
  ข่าวทั้งหมด
30 พฤษภาคม 2556

      

 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒

                ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “Green Society, Governance, and Competitiveness” เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

                ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมนานาชาติครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “สังคมสีเขียว ธรรมาภิบาล และขีดความสามารถในการแข่งขัน”  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการที่มีชื่อเสียง  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ในการบริหารจัดการสังคมร่วมกัน ซึ่งงานวิชาการที่นำมาเสนอนี้จะสามารถนำไประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ที่มุ่งหวังสร้างเด็กไทยให้เป็นคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความสามารถทางด้านภาษา

                สำหรับการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “Green Society, Governance, and Competitiveness ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับสังคมสีเขียว (Green Society) สร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างการปกครองแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเน้นความโปร่งใส และเป็นธรรม อีกทั้งการนำเสนอรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ที่สูงขึ้นและแข่งขันกับประเทศอื่นได้ โดยมีนักวิชาการมาร่วมถ่ายทอดความรู้เป็นจำนวนมาก

ธมกร ข่าว
ศุภชัย ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
358 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์