เทคนิคพิจิตรร่วม อาชีวะ 4 จว.เหนือ เตรียมสอน’ป.ตรี’
  ข่าวทั้งหมด
30 พฤษภาคม 2556

      

เทคนิคพิจิตรร่วม อาชีวะ 4 จว.เหนือ เตรียมสอน'ป.ตรี'

 

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่หอประชุมปัญญาปรีชาทำ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสถาบันอาชีวภาคเหนือ ครั้งที่ 4 เพื่อหารือและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการสรรหาบุคลากรและเครื่องมือการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสถาบันอาชีวศึกษา 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมี ผู้บริหารสถาบันการการอาชีวศึกษารวม 6 สถาบัน จาก 4 จังหวัด คือ อุทัยธานี กำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะในครั้งนี้
          "สำหรับสาขาวิชาที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการโรงแรม และการบัญชี โดยจะให้สถาบันอาชีวศึกษาแต่ละแห่งหารือถึงสาขาวิชาที่จะเปิดสอนให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตด้านต่างๆ ในท้องถิ่น-ในจังหวัด เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถฝึกวิชาชีพจากสถานประกอบการของเอกชนได้โดยตรง ไม่ต้องเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงหรือเมืองอุตสาหกรรม สามารถเป็นแรงงานคุณภาพในตลาดแรงงานระดับภูมิภาค ประเทศ รวมถึงภูมิภาคอาเซียน สำหรับวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร มีความพร้อมทุกด้าน เช่น สถานที่ บุคลากร สื่อการสอนต่างๆ รวมทั้งสถานที่ฝึกทดสอบฝีมือแรงงาน" นายพันธุ์ศักดิ์กล่าว

          --มติชน ฉบับวันที่ 31 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
346 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์