สพฐ.จัดนิทรรศน์ศิลป์ฯ
  ข่าวทั้งหมด
30 พฤษภาคม 2556

      

สพฐ.จัดนิทรรศน์ศิลป์ฯ

 

          นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เปิดเผยว่า สพฐ.ได้จัด "นิทรรศน์ศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ." (OBEC Arts Education Exhibition 2013) ภายใต้แนวคิด ร้อยจินตนาการ ล้านความหมาย ภายในห้องนิทรรศการ ชั้น 4 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนสังกัด สพฐ. ในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตัวผู้เรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาระการเรียนรู้ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่สำคัญศิลปะยังเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการแสดงออกทางความคิด รู้จักถ่ายทอดเรื่องราว และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
          นางพจมานกล่าวต่อว่า สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้รวบรวมผลงานนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มทัศนศิลป์มาจัดนิทรรศ ศิลป์ฯ แบ่งเป็น 4 ห้อง ประกอบด้วย ห้องที่ 1 ร้อยเรียง คุณพ่อหลวง ไพศาล ห้องที่ 2 จินตนาการ จากใจ ไทยวิถี ห้องที่ 3 ล้านสำเนียง อาเซียน หนึ่งปฐพี และห้องที่ 4 ความหมาย แห่งสุนทรีย์ เมธีศิลป์วัยเยาว์ จำแนกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ การนำผลงานชนะเลิศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์ สาระทัศนศิลป์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 กว่า 300 ผลงาน มาจัดแสดงในรูปแบบร้อยเรื่องนิทรรศน์ด้วย

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 31 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
244 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์