จี้ตอบโจทย์ใหญ่ปฏิรูปหลักสูตร สสค.ถอดโมเดลเน้นทักษะสู่อาชีพ-อุ้มเด็กจน
  ข่าวทั้งหมด
30 พฤษภาคม 2556

      

จี้ตอบโจทย์ใหญ่ปฏิรูปหลักสูตร สสค.ถอดโมเดลเน้นทักษะสู่อาชีพ-อุ้มเด็กจน

 

          สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เสวนาวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อการพัฒนาทักษะอาชีพและโลกของงาน ถอดบทเรียนการปฏิรูปหลักสูตรและโลกของงานจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ 2 กรณี โดย น.ส.เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการโปรแกรมนวัตกรรมการศึกษา สถาบันคีนันแห่งเอเชีย กล่าวว่า Career Technical Education (CTE) เป็นรูปแบบการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาจัดมากว่า 40 ปี เป็นต้นแบบของการสร้างความร่วมมือจากหลายภาคส่วนต่อการพัฒนาการศึกษา ร่วมวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา การสอนและปรับวิธีการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้สอดคล้องกับโลกแห่งการทำงาน พบว่าอัตราการออกกลางคันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง และมีอัตราเรียนจบสูงขึ้น ร้อยละ 90 ได้รับเงินเดือนสูงกว่านักเรียนที่จบแบบปกติถึง ร้อยละ 11
          น.ส.ไหล ปี้ จี (Jill Lai) นักวิชาการการศึกษาอาวุโส สำนักเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลไต้หวันลงทุนด้านการศึกษาอย่างจริงจัง มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ แก่ผู้เรียน ส่วนกรณีเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน ไต้หวันยังมีหลักสูตรเฉพาะที่เรียกว่า TVE High School Cooperative Work Experience Education เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนวิชาชีพฟรี พร้อมทั้งทำงานไปด้วยอย่างละครึ่ง หารายได้จุนเจือครอบครัว
          ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร รองประธานคณะกรรมการ สสค. กล่าวว่า อยากเน้น 3 เรื่องใหญ่ที่เป็นปัญหาของไทย คือ 1.การศึกษาของไทยนำไปสู่การมีวุฒิ แต่ไม่นำไปสู่การมีงานทำ จึงต้องเปลี่ยนแนวคิดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาต้องนำสู่การเรียนรู้ 2.ปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรลดลง เรามีวัยทำงาน 35-40 ล้านคน จึงต้องสนับสนุนให้การพัฒนา การฝึกอบรม 3.รัฐบาลต้องเปลี่ยนบทบาท เป็นผู้ให้งบประมาณ แล้วให้โอกาสท้องถิ่น จังหวัด ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้จัดการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรใหม่ ต้องเน้นสร้าง "ทักษะ"

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
212 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์