ศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร แหล่งเรียนรู้เรื่องข้าวของเยาวชนไทย
  ข่าวทั้งหมด
15 สิงหาคม 2551

      

Source - แนวหน้า (Th)

Friday, August 15, 2008  08:45
         

          กลุ่มเด็กนักเรียนชายหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่3จาก รร.พิชญศึกษา จ.นนทบุรี กว่า 10 คนต่างให้ความสนใจมุงดูการผสมพันธุ์ข้าวของเจ้าหน้าที่สาธิตจากกรมการข้าว ภายในศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร ของกรมการข้าว อย่างตั้งอกตั้งใจ แสดงให้เห็นถึงความอยากรู้อยากเห็นที่มาของเมล็ดข้าวเล็กๆที่ร้อยเรียงจนกลายเป็นรวงข้าวที่คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นอาหารจานหลักที่บรรดาเด็กๆ เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้บริโภคทุกมื้อเชื่อวันและเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งที่นำรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาท  รวมทั้งเป็นอาชีพหลักของชาวนาไทยที่เด็กรุ่นใหม่หลายคนยังไม่เคยรู้จัก
          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของ "ข้าวไทย" ซึ่งเป็นอาหารหลักของประเทศและมีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ดังนั้นกรมการข้าว จึงได้ริเริ่มจัดทำ ศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย  เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร โดยมีภารกิจด้านข้าวครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาวิจัย การปรับปรุพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเกษตรกรและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร  เพื่อให้องค์ความรู้ด้านข้าว ได้รับการถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านข้าวอย่างครบวงจร
          นายประเสริฐ โกศัลวัตร  อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้าว ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศและไทยส่งออกอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันมาหลายปี แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการจัดทำศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร ดังนั้นนอกจากกรมการข้าวจะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจรแล้ว  ยังมุ่งใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านข้าว ตั้งแต่ต้นนำคือการผลิตข้าว กลางน้ำคือการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและข้าวกล้อง และปลายน้ำคือการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้เป็นอาหาร/เครื่องดื่มและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยรับฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆและเชิญชวนให้มีการเข้าเยี่ยมกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้
          โดยสถานีแสดงกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 6 สถานีเรียนรู้ได้แก่ สถานีเรียนรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว สถานีเรียนรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม สถานีเรียนรู้ด้านการแปรรูปข้าว สถานีเรียนรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว สถานีเรียนรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวจากวัสดุเหลือใช้ และสถานีเรียนรู้ศาลาข้าวไทย
          ด.ช.ณัฐพล พชนะโชติ หรือน้องเฟรม    นักเรียนชั้นป.3 รร.พิชญศึกษา จ.นนทบุรี กล่าวว่า ตนและเพื่อนๆสนใจการทำนา เพราะทุกวันนี้คนไทยได้กินข้าวเพราะชาวนาและโตขึ้นอยากเป็นชาวนา เหมือนที่พ่อของพ่อเคยทำมา อีกทั้งทุกวันนี้พื้นที่นาในกรุงเทพฯหาดูไม่ได้แล้ว จึงรู้สึกตื่นเต้นมากที่อาจารย์พาตนและเพื่อนๆมาศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ฯ เพราะจะได้รับรู้ประเพณี วัฒนธรรมการปลูกข้าวที่มีมาแต่บรรพบุรุษ และในศูนย์มีกิจกรรมหลากหลายที่ตนไม่เคยรู้จักและอยากเรียนรู้ เช่น การเกี่ยวข้าว การดำนา และการทำขนมและไอศกรีมจากข้าวกล้อง
          ในขณะที่ ด.ญ.พิชญาณิน วงษ์วาทย์ หรือน้องดริท เพื่อนร่วมห้องอีกคนจาก รร.พิชญศึกษา จ.นนทบุรี กล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร และจะนำเรื่องราวที่ได้รับเป็นประสบการณ์ในศูนย์เรียนรู้ฯไปบอกเล่าให้เพื่อนๆที่ไม่เคยรู้จักการปลูกข้าว ได้มาทำความรู้จัก และตนอยากทำนาเพราะจะได้ไม่ต้องซื้อข้าว และยังช่วยครอบครัวประหยัดอีกด้วย
          ด้านนางลัดดาวัลย์ กรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า นอกจากการเรียนรู้ในสถานีกิจกรรมทั้ง 6 สถานีแล้ว กรมการข้าวยังได้เตรียมจัดหลักสูตรที่จะเปิดอบรมแก่ผู้สนใจด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ทั้งที่เป็นอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารเดือนละ 2 ครั้ง อาทิ หลักสูตรการแปรรูปข้าว (ขนมครก/น้ำต้นกล้าข้าว) หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ข้าวถุงเพื่อการค้า) หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวจากวัสดุเหลือใช้(กระดาษฟางข้าว/บรรจุภัณฑ์จากฟางข้าว)
          โดยในระยะแรก กรมการข้าวจะเน้นจัดกิจกรรมใน กลุ่มของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทย และสามารถเข้ามาเรียนรู้องค์ความรู้ด้านข้าว ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร ในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนเรื่องข้าวทั้งระบบเพื่อให้ได้รับรู้ประเพณี วัฒนธรรมการปลูกข้าวอันเป็นรากเหง้าของชาวไทย คาดว่าในอนาคต  ศูนย์เรียนรู้ฯ จะเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาการผลิตด้วย โดยจะเปิดศูนย์นี้ให้เป็นแหล่งเข้าชมในเวลาราชการทุกวันจันทร์- ศุกร์ 09.00น.-16.00น.  สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทร02-561-2070 หรือที่กรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--แนวหน้า
188 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์