ศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร แหล่งเรียนรู้เรื่องข้าวของเยาวชนไทย
  ข่าวทั้งหมด
15 สิงหาคม 2551

      

Source - แนวหน้า (Th)

Friday, August 15, 2008  08:45
         

          กลุ่มเด็กนักเรียนชายหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่3จาก รร.พิชญศึกษา จ.นนทบุรี กว่า 10 คนต่างให้ความสนใจมุงดูการผสมพันธุ์ข้าวของเจ้าหน้าที่สาธิตจากกรมการข้าว ภายในศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร ของกรมการข้าว อย่างตั้งอกตั้งใจ แสดงให้เห็นถึงความอยากรู้อยากเห็นที่มาของเมล็ดข้าวเล็กๆที่ร้อยเรียงจนกลายเป็นรวงข้าวที่คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นอาหารจานหลักที่บรรดาเด็กๆ เยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้บริโภคทุกมื้อเชื่อวันและเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งที่นำรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาท  รวมทั้งเป็นอาชีพหลักของชาวนาไทยที่เด็กรุ่นใหม่หลายคนยังไม่เคยรู้จัก
          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของ "ข้าวไทย" ซึ่งเป็นอาหารหลักของประเทศและมีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ดังนั้นกรมการข้าว จึงได้ริเริ่มจัดทำ ศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย  เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร โดยมีภารกิจด้านข้าวครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาวิจัย การปรับปรุพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเกษตรกรและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร  เพื่อให้องค์ความรู้ด้านข้าว ได้รับการถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านข้าวอย่างครบวงจร
          นายประเสริฐ โกศัลวัตร  อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้าว ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศและไทยส่งออกอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันมาหลายปี แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการจัดทำศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร ดังนั้นนอกจากกรมการข้าวจะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจรแล้ว  ยังมุ่งใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านข้าว ตั้งแต่ต้นนำคือการผลิตข้าว กลางน้ำคือการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและข้าวกล้อง และปลายน้ำคือการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้เป็นอาหาร/เครื่องดื่มและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยรับฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆและเชิญชวนให้มีการเข้าเยี่ยมกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้
          โดยสถานีแสดงกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 6 สถานีเรียนรู้ได้แก่ สถานีเรียนรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว สถานีเรียนรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม สถานีเรียนรู้ด้านการแปรรูปข้าว สถานีเรียนรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว สถานีเรียนรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวจากวัสดุเหลือใช้ และสถานีเรียนรู้ศาลาข้าวไทย
          ด.ช.ณัฐพล พชนะโชติ หรือน้องเฟรม    นักเรียนชั้นป.3 รร.พิชญศึกษา จ.นนทบุรี กล่าวว่า ตนและเพื่อนๆสนใจการทำนา เพราะทุกวันนี้คนไทยได้กินข้าวเพราะชาวนาและโตขึ้นอยากเป็นชาวนา เหมือนที่พ่อของพ่อเคยทำมา อีกทั้งทุกวันนี้พื้นที่นาในกรุงเทพฯหาดูไม่ได้แล้ว จึงรู้สึกตื่นเต้นมากที่อาจารย์พาตนและเพื่อนๆมาศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ฯ เพราะจะได้รับรู้ประเพณี วัฒนธรรมการปลูกข้าวที่มีมาแต่บรรพบุรุษ และในศูนย์มีกิจกรรมหลากหลายที่ตนไม่เคยรู้จักและอยากเรียนรู้ เช่น การเกี่ยวข้าว การดำนา และการทำขนมและไอศกรีมจากข้าวกล้อง
          ในขณะที่ ด.ญ.พิชญาณิน วงษ์วาทย์ หรือน้องดริท เพื่อนร่วมห้องอีกคนจาก รร.พิชญศึกษา จ.นนทบุรี กล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร และจะนำเรื่องราวที่ได้รับเป็นประสบการณ์ในศูนย์เรียนรู้ฯไปบอกเล่าให้เพื่อนๆที่ไม่เคยรู้จักการปลูกข้าว ได้มาทำความรู้จัก และตนอยากทำนาเพราะจะได้ไม่ต้องซื้อข้าว และยังช่วยครอบครัวประหยัดอีกด้วย
          ด้านนางลัดดาวัลย์ กรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า นอกจากการเรียนรู้ในสถานีกิจกรรมทั้ง 6 สถานีแล้ว กรมการข้าวยังได้เตรียมจัดหลักสูตรที่จะเปิดอบรมแก่ผู้สนใจด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ทั้งที่เป็นอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารเดือนละ 2 ครั้ง อาทิ หลักสูตรการแปรรูปข้าว (ขนมครก/น้ำต้นกล้าข้าว) หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ข้าวถุงเพื่อการค้า) หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวจากวัสดุเหลือใช้(กระดาษฟางข้าว/บรรจุภัณฑ์จากฟางข้าว)
          โดยในระยะแรก กรมการข้าวจะเน้นจัดกิจกรรมใน กลุ่มของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทย และสามารถเข้ามาเรียนรู้องค์ความรู้ด้านข้าว ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร ในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนเรื่องข้าวทั้งระบบเพื่อให้ได้รับรู้ประเพณี วัฒนธรรมการปลูกข้าวอันเป็นรากเหง้าของชาวไทย คาดว่าในอนาคต  ศูนย์เรียนรู้ฯ จะเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาการผลิตด้วย โดยจะเปิดศูนย์นี้ให้เป็นแหล่งเข้าชมในเวลาราชการทุกวันจันทร์- ศุกร์ 09.00น.-16.00น.  สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทร02-561-2070 หรือที่กรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--แนวหน้า
1063 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์