นักศึกษาเงินกู้กยศ.เบี้ยวหนี้กว่า 5 แสนราย
  ข่าวทั้งหมด
2 พฤษภาคม 2556

      

นักศึกษาเงินกู้กยศ.เบี้ยวหนี้กว่า 5 แสนราย

          กยศ. เผยนักศึกษาเบี้ยวจ่ายหนี้กว่า 500,000 ราย เล็งออกกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเร่งชำระคืนเงินกู้เพื่อประโยชน์รุ่นน้อง พร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายเดินเครื่องควบรวมกับกองทุน กรอ.
          น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 55 ที่ผ่านมา กยศ. และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ได้ปล่อยกู้เพื่อเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้นกว่า 30,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 800,000 ราย โดยขณะนี้มีผู้กู้ที่ครบกำหนดต้องชำระคืน คิดเป็นวงเงินทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท หรือ 40% ของยอดค้างชำระสะสม แบ่งเป็นผู้กู้ที่ไม่เคยติดต่อกับกยศ. และ กรอ. 500,000 ราย หรือ 20% ของผู้กู้ทั้งหมด คิดเป็นวงเงิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งเตรียมกิจกรรมที่เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืมในทั้ง 2 กองทุน ให้เร่งมาชำระคืนเมื่อครบกำหนด เพื่อเป็นประโยชน์กับรุ่นน้องที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อไป
          ส่วนความคืบหน้าในการรวมกองทุน กยศ. กับกรอ. เข้าด้วยนั้น ขณะนี้ กำลังแก้ไขพ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนเสนอให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง พิจารณาและเตรียมเสนอให้ ครม. เห็นชอบต่อไป
          ทั้งนี้ การบริหารจัดการภายหลังการควบรวมทั้ง 2 กองทุน จะเป็นหน้าที่โดยตรงของ กยศ. โดยจะเน้นและสนับสนุนให้กู้ยืมในการศึกษาสาขาที่ขาดแคลนกว่า 1,005 สาขา โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาชีวศึกษา ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในขณะนี้
          ด้านนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการกยศ. กล่าวว่า การควบรวมทั้ง 2 กองทุนเข้าด้วยกัน เพื่อให้รูปแบบการบริหารจัดการเป็นระบบเดียวกัน มีความชัดเจนและให้รัดกุมมากขึ้นด้วย รวมถึงสนับสนุนและสร้างบุคลากรรองรับตลาดแรงงานในไทยที่กำลังขาดแคลน และรองรับต่างประเทศที่กำลังย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศมากขึ้น ซึ่งตลาดเหล่านี้ต้องการแรงงานฝีมือในกลุ่มอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้นกองทุน กยศ. และ กรอ. จึงได้พิจารณาให้เงินค่าครองชีพกับกลุ่มอาชีวะมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาหันมาเรียนสาขาวิชาชีพดังกล่าว และตอบสนองความต้องการ ตลาดแรงงานในปัจจุบัน.

          ที่มา: http://www.dailynews.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
147 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์