ขรก.เฮ ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมาย กบข.
  ข่าวทั้งหมด
24 เมษายน 2556

      

ขรก.เฮครม.ไฟเขียวแก้ก.ม.กบข.ให้กลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญตามเดิมได้คาดงบประมาณปูดเพิ่มอีกปีละ 2.1 หมื่นล้านบาท

                วันนี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯและรมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบข.โดยสมัครใจทั้งที่เป็นข้าราชการและผู้รับบำนาญ กลับไปเลือกรับบำนาญ ตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับเดิมได้ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 58 เป็นต้นไป

                ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกของกบข.ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 ที่ต้องการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามเดิม ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่เดือนมี.ค.หรือเม.ย.57 ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 57 และให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 เป็นต้นไป โดยให้มีสิทธิได้รับบำนาญตามกฎหมายเดิม

                นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้วไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิมเงินชดเชย เงินสมทบจากภาครัฐและผลประโยชน์ของเงินตามหลักเกณฑ์ของกบข.แต่อย่างใด โดยจะได้รับเฉพาะเงินออมสะสมและผลประโยชน์ของเงินออมของตัวเองเท่านั้น ส่วนกบข.จะนำเงินประเดิมชดเชย เงินสมทบจากภาครัฐและผลประโยชน์ของเงินตามหลักเกณฑ์กบข.เข้าบัญชีเงินทุนสำรองของกบข.ต่อไปเพื่อนำไปใช้ดูแลสมาชิกกบข.คนอื่น ๆต่อไป แต่หากข้าราชการที่ใช้สิทธิ์กลับเสียชีวิตก่อนวันที่ 1 ต.ค. 57 หรือก่อนออกจากราชการ ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์ครั้งนี้ไม่มีผลใช้บังคับ

                ส่วนกรณีผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิกของกบข.ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 และสมัครเป็นสมาชิกกบข.แต่ได้ออกจากราชการไปก่อนหน้านี้แล้ว หากต้องการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายเดิม ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมี.คงหรือเม.ย. 57 ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 57 และผู้รับำบนาญต้องคืนเงินก้อนคือเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว ที่ได้รับไปแล้วแก่ทางราชการ โดยผู้ที่ขอรับบำนาญจะได้รับเงินบำนาญตามสูตรเดิมตั้แงต่วันที่ออกราชการจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2557 โดยหักกลบลบกัน ขณะเดียวกันหากมีการคืนเงินตามที่กำหนดต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 30 มิ.ย. 57 เช่นกัน รวมถึงความประสงค์นี้จะไม่มีผลในกรณีที่ข้าราชการเสียชีวิตก่อนวันที่ 1 ต.ค. 57 ด้วยเช่นกัน

                อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคาดว่าจะมีข้าราชการกลับไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเดิม ประมาณ 7.33 แสนคน หรือประมาณ 75% จากทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของกบข.โดยสมัครใจทั้งที่เป็นข้าราชการและผู้รับบำนาญ รวม 9.77 แสนคน โดยมีสมมุติฐานว่ามีอายุราชการมากกว่า 35 ปี และมีอายุ วันที่สมัครเป็นสมาชิกกบข.เกินกว่า 40 ปี และทั้งหมดเมื่อคำนวณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นและรายรับที่ได้รับชดเชยกลับมาแล้วรัฐจะมีภาระเพี่มขึ้นมากถึง 9.50 แสนล้านบาทในช่วง 44 ปี หรือคิดเฉลี่ยปีละ 21,595 ล้านบาท ขณะที่ในปีแรกคือปีงบประมาณ 58 จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 1,041 ล้านบาท แต่ถ้านำมาปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบันในปีงบประมาณ 58 จะทำให้รัฐบาลมีภาระเพิ่มขึ้นประมาณ 3.60 แสนล้านบาทในช่วง 44 ปีข้างหน้า

 

ที่มา : เดลินิวส์ 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1370 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์