ขรก.เฮ ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมาย กบข.
  ข่าวทั้งหมด
24 เมษายน 2556

      

ขรก.เฮครม.ไฟเขียวแก้ก.ม.กบข.ให้กลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญตามเดิมได้คาดงบประมาณปูดเพิ่มอีกปีละ 2.1 หมื่นล้านบาท

                วันนี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯและรมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกบข.โดยสมัครใจทั้งที่เป็นข้าราชการและผู้รับบำนาญ กลับไปเลือกรับบำนาญ ตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับเดิมได้ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 58 เป็นต้นไป

                ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกของกบข.ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 ที่ต้องการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามเดิม ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่เดือนมี.ค.หรือเม.ย.57 ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 57 และให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57 เป็นต้นไป โดยให้มีสิทธิได้รับบำนาญตามกฎหมายเดิม

                นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้วไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิมเงินชดเชย เงินสมทบจากภาครัฐและผลประโยชน์ของเงินตามหลักเกณฑ์ของกบข.แต่อย่างใด โดยจะได้รับเฉพาะเงินออมสะสมและผลประโยชน์ของเงินออมของตัวเองเท่านั้น ส่วนกบข.จะนำเงินประเดิมชดเชย เงินสมทบจากภาครัฐและผลประโยชน์ของเงินตามหลักเกณฑ์กบข.เข้าบัญชีเงินทุนสำรองของกบข.ต่อไปเพื่อนำไปใช้ดูแลสมาชิกกบข.คนอื่น ๆต่อไป แต่หากข้าราชการที่ใช้สิทธิ์กลับเสียชีวิตก่อนวันที่ 1 ต.ค. 57 หรือก่อนออกจากราชการ ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์ครั้งนี้ไม่มีผลใช้บังคับ

                ส่วนกรณีผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิกของกบข.ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 และสมัครเป็นสมาชิกกบข.แต่ได้ออกจากราชการไปก่อนหน้านี้แล้ว หากต้องการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายเดิม ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมี.คงหรือเม.ย. 57 ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 57 และผู้รับำบนาญต้องคืนเงินก้อนคือเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว ที่ได้รับไปแล้วแก่ทางราชการ โดยผู้ที่ขอรับบำนาญจะได้รับเงินบำนาญตามสูตรเดิมตั้แงต่วันที่ออกราชการจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2557 โดยหักกลบลบกัน ขณะเดียวกันหากมีการคืนเงินตามที่กำหนดต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 30 มิ.ย. 57 เช่นกัน รวมถึงความประสงค์นี้จะไม่มีผลในกรณีที่ข้าราชการเสียชีวิตก่อนวันที่ 1 ต.ค. 57 ด้วยเช่นกัน

                อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคาดว่าจะมีข้าราชการกลับไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเดิม ประมาณ 7.33 แสนคน หรือประมาณ 75% จากทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของกบข.โดยสมัครใจทั้งที่เป็นข้าราชการและผู้รับบำนาญ รวม 9.77 แสนคน โดยมีสมมุติฐานว่ามีอายุราชการมากกว่า 35 ปี และมีอายุ วันที่สมัครเป็นสมาชิกกบข.เกินกว่า 40 ปี และทั้งหมดเมื่อคำนวณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นและรายรับที่ได้รับชดเชยกลับมาแล้วรัฐจะมีภาระเพี่มขึ้นมากถึง 9.50 แสนล้านบาทในช่วง 44 ปี หรือคิดเฉลี่ยปีละ 21,595 ล้านบาท ขณะที่ในปีแรกคือปีงบประมาณ 58 จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 1,041 ล้านบาท แต่ถ้านำมาปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบันในปีงบประมาณ 58 จะทำให้รัฐบาลมีภาระเพิ่มขึ้นประมาณ 3.60 แสนล้านบาทในช่วง 44 ปีข้างหน้า

 

ที่มา : เดลินิวส์ 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
151 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์