เผยชื่อ 56 โรงเรียนนิติบุคคลรุ่น 2
  ข่าวทั้งหมด
19 เมษายน 2556

      

เผยชื่อ 56 โรงเรียนนิติบุคคลรุ่น 2

          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 58 แห่ง เพื่อบริหารงานในรูปแบบโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของ สพฐ. ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จะมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวมากขึ้น ทั้งงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณนั้น ปรากฏว่า โรงเรียนนิติบุคคล ได้รับความสนใจจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ดังนั้น สพฐ. จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ รุ่นที่ 2 อีก 56 แห่ง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา 29 แห่ง ดังนี้ รร.อนุบาลกาญจนบุรี รร.อนุบาลขอนแก่น รร.สฤษดิเดช รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รร.อนุบาลชัยภูมิ รร.บ้านสันโค้ง รร.อนุบาลตรัง รร.ราชประสิทธิ์ รร.อนุบาลนนทบุรี รร.อนุบาลบุรีรัมย์ รร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ รร.อนุบาลปทุมธานี รร.อนุบาลปัตตานี รร.อนุบาลพังงา รร.อนุบาลพิจิตร รร.จ่าการบุญ รร.อนุบาลเพชรบุรี รร.เพชรบูรณ์ รร.อนุบาลแม่ฮ่องสอน รร.อนุบาลลพบุรี รร.อนุบาลลำพูน รร.อนุบาลศรีสะเกษ รร.อนุบาลสกลนคร รร.อนุบาลสตูล รร.อนุบาลสุโขทัย รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี รร.อนุบาลวัดอ่างทอง รร.อนุบาลอุดรธานี และ รร.อนุบาลอุตรดิตถ์
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า โรงเรียนมัธยมศึกษา 27 แห่ง ได้แก่ รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รร.โพธิสารพิทยากร รร.วัดนวลนรดิศ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 2 รร.สตรีวิทยา 2 รร.สตรีศรีสุริโยทัย รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ รร.สระบุรีวิทยาคม รร.กาญจนานุเคราะห์ รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รร.ศรียาภัย รร.กัลยาณีศรีธรรมราช รร.พัทลุง รร.สภาราชินี รร.สตรีภูเก็ต รร.มหาวชิราวุธ สงขลา รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา รร.พนัสพิทยาคาร รร.อุดรพิทยานุกูล รร.ขอนแก่นวิทยายน รร.สตรีศึกษา รร.บุรีรัมย์พิทยาคม รร.สิรินธร รร.สตรีศรีน่าน รร.นารีรัตน์ และ รร.อุตรดิตถ์ดรุณี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรุ่นนำร่องจะมีโรงเรียนนิติบุคคล ทั้งหมด 114 แห่งทั่วประเทศ.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 เม.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
345 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์