จี้เลิกยืมชื่ออาจารย์ดังดึงนักศึกษาเรียน
  ข่าวทั้งหมด
18 เมษายน 2556

      

จี้เลิกยืมชื่ออาจารย์ดังดึงนักศึกษาเรียน

          คณบดีนิเทศศาสตร์ มกค.ชี้ภาพรวมอุดมศึกษาวิ่งแข่งในสนามเดียว เปิดหลักสูตร ตามกระแส เพื่อหารายได้ไม่คำนึงถึงคุณภาพ สอดรับกับบริบทของมหาวิทยาลัยจี้เลิก "ยืมชื่ออาจารย์ดัง" มาแอบอ้างสอน โฆษณาเป็นจุดขายดึงนักศึกษาเข้าเรียน ชี้เข้าข่ายหลอกลวง แนะนักศึกษา พ่อแม่ตรวจสอบข้อมูล สัมผัสมหาวิทยาลัยจริงๆ ก่อนตัดสินใจ
          ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนต่างวิ่งแข่งในสนามเดียวกัน มุ่งเน้นเปิดหลักสูตรตามกระแสเพื่อหาเงิน หารายได้เข้ามหาวิทยาลัย เป็นการเปิดออกมาเพื่อขายของ โดยไม่ได้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ทำให้ภาวะการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงยิ่งขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่างเหมือนกันไม่มีหลักสูตรที่หลากหลายให้เด็กได้เลือก ทำให้มหาวิทยาลัยต่างวางกลยุทธ์ โฆษณา เพื่อดึงนักศึกษาเข้าเรียนสถาบันของตนเอง โดยวิธีที่สถาบันการศึกษานิยมใช้อยู่ในขณะนี้ คือ การยืมชื่ออาจารย์ นักวิชาการเก่ง ดัง ผู้มีประสบการณ์ในสาขาหลักสูตรนั้นๆ มาเป็นจุดขาย โฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นอาจารย์สอนประจำอยู่ที่คณะนั้น มหาวิทยาลัยนี้ แต่ไม่ได้มาสอนจริง หรือบางคนเป็นเพียงอาจารย์พิเศษ ที่มาสอนในบางคลาสเรียนเท่านั้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายหลอกลวงนักศึกษา         
          "ต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรจำนวนมากแต่อาจารย์สอนมีจำนวนจำกัด ทำให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องจ้างอาจารย์พิเศษมาสอน ซึ่งการจ้างอาจารย์พิเศษมาสอนถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้นักศึกษาได้เห็นมุมมอง ประสบการณ์ ความคิดใหม่ๆ จากอาจารย์พิเศษที่ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ อยู่ในแวดวงการทำงานธุรกิจนั้นจริงๆ แต่การที่มหาวิทยาลัยพยายามโฆษณากันมากเพื่อให้เข้าถึงนักเรียน ผู้ปกครองให้มาเรียน โดยไม่บอกข้อมูลให้รู้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นอยากฝากมหาวิทยาลัยอย่าเปิดหลักสูตรเป็นแฟชั่นหรือว่าแข่งกับใคร แต่ควรคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา ตรงกับบริบทของมหาวิทยาลัย เปิดออกมาแล้วต้องแน่ใจว่าเราทำสิ่งที่มีคุณภาพจริงๆ ควรดูศักยภาพความพร้อมของตนเองด้วย ส่วนนักศึกษา พ่อแม่ควรตรวจสอบข้อมูล หรือเข้ามาสัมผัสมหาวิทยาลัยจริงๆ ดูเรื่องของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนก่อนตัดสินใจเรียน อย่าเลือกเพียงเพราะดูอาคารเรียน มีชื่ออาจารย์ดังๆ สอนเท่านั้น" คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มกค.กล่าว

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 18 เม.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
219 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์