สช.ตั้งเป้าเด็ก ป.4 สื่อสารอังกฤษคล่อง
  ข่าวทั้งหมด
18 เมษายน 2556

      

สช.ตั้งเป้าเด็ก ป.4 สื่อสารอังกฤษคล่อง

          สช.เดินหน้ายกระดับคุณภาพ ร.ร.เอกชนทั้งใน-นอกระบบ ตั้งเป้าปี 56 เด็ก ป.3 ต้องอ่านเขียนคล่อง ป.4 พูดอังกฤษได้ ขณะที่ ร.ร.ที่อยู่นอกระบบไม่น้อยกว่า 1,500 โรงต้องผ่านประเมินคุณภาพภายใน
          นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียน ให้มีกระบวนการคิดอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยการนำนวัตกรรมการสอนที่เหมาะสมมาปรับใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เป็น มีลักษณะผู้เรียนที่ดี และพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น กำหนดให้ปีนี้นักเรียนชั้นป.3 ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง ป.4 ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เป็นต้น โดยโรงเรียนต้องลดเวลาเรียนลงเพื่อให้เด็กทำกิจกรรมมากขึ้น ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติ จะต้องผ่านรับการรับรองมาตรฐานสากล ขณะที่โรงเรียนนอกระบบ ก็จะต้องผ่านการประกันคุณภาพภายใน อย่างน้อย 1,500 โรง
          ขณะนี้ สช.มีมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียน โดยรูปแบบหนึ่งที่นำมาใช้คือ การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ทั้งการแจกฮาร์ดดิสที่มีข้อมูลการเรียนรู้แบบอี-ลิร์นนิงทั้งหมด 5 วิชาหลัก ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ระดับง ป.3-ป.6 และ ม.1-ม.3 ให้กับโรงเรียนสังกัดทุกโรง พร้อมกันนี้ยังแจกให้นักเรียนนำกลับไปฝึกทำเองที่บ้านด้วย ขณะเดียวกัน ยังมีสื่อสำหรับครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย ทั้งนี้ เชื่อว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน และเชื่อมั่นว่าบุตรหลานจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพดี โดยนโยบายนี้จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556 นี้” เลขาธิการ สช.กล่าว

.         --ASTVผู้จัดการออนไลน์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
493 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์