สช.ตั้งเป้าเด็ก ป.4 สื่อสารอังกฤษคล่อง
  ข่าวทั้งหมด
18 เมษายน 2556

      

สช.ตั้งเป้าเด็ก ป.4 สื่อสารอังกฤษคล่อง

          สช.เดินหน้ายกระดับคุณภาพ ร.ร.เอกชนทั้งใน-นอกระบบ ตั้งเป้าปี 56 เด็ก ป.3 ต้องอ่านเขียนคล่อง ป.4 พูดอังกฤษได้ ขณะที่ ร.ร.ที่อยู่นอกระบบไม่น้อยกว่า 1,500 โรงต้องผ่านประเมินคุณภาพภายใน
          นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียน ให้มีกระบวนการคิดอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยการนำนวัตกรรมการสอนที่เหมาะสมมาปรับใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เป็น มีลักษณะผู้เรียนที่ดี และพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น กำหนดให้ปีนี้นักเรียนชั้นป.3 ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง ป.4 ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เป็นต้น โดยโรงเรียนต้องลดเวลาเรียนลงเพื่อให้เด็กทำกิจกรรมมากขึ้น ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติ จะต้องผ่านรับการรับรองมาตรฐานสากล ขณะที่โรงเรียนนอกระบบ ก็จะต้องผ่านการประกันคุณภาพภายใน อย่างน้อย 1,500 โรง
          ขณะนี้ สช.มีมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียน โดยรูปแบบหนึ่งที่นำมาใช้คือ การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ทั้งการแจกฮาร์ดดิสที่มีข้อมูลการเรียนรู้แบบอี-ลิร์นนิงทั้งหมด 5 วิชาหลัก ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ระดับง ป.3-ป.6 และ ม.1-ม.3 ให้กับโรงเรียนสังกัดทุกโรง พร้อมกันนี้ยังแจกให้นักเรียนนำกลับไปฝึกทำเองที่บ้านด้วย ขณะเดียวกัน ยังมีสื่อสำหรับครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย ทั้งนี้ เชื่อว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน และเชื่อมั่นว่าบุตรหลานจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพดี โดยนโยบายนี้จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556 นี้” เลขาธิการ สช.กล่าว

.         --ASTVผู้จัดการออนไลน์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
94 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 8.38  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์