เยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
14 เมษายน 2556

      

เยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

          เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเท่าทันและเท่าเทียมสำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบัน Enconcept E-Academy จัดงานเสวนา "เยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
          ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ "เยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"และเปิดตัวโครงการ "อมรินทร์ยอดอัจฉริยะ We Love Asean" โดยองอาจ จิระอร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ร.ท.หญิงกรรภิรมย์วิชาธร นักการทูตชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาเซียน 4 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และอริสราธนาปกิจ (ครูพี่แนน) จากสถาบัน Enconcept E-Academy ดำเนินรายการโดย เขมสรณ์ หนูขาว
          องอาจ จิระอร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่มบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)ได้ให้ข้อมูลว่า อมรินทร์ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมความรู้เรื่องอาเซียนแก่ผู้อ่านทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ โดยผลิตหนังสือและจัดกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องอาเซียนตลอดทั้งปีในธีม We Love Asean by AMARIN รู้จักอาเซียน พูดภาษาอาเซียน ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ผลิตหนังสือสำหรับเยาวชนชุด "เราคืออาเซียน" จำนวน 11 เล่ม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ให้กระชับเข้าใจง่าย พร้อมภาพการ์ตูนประกอบเพื่อสร้างสีสันให้อ่านได้อย่างสนุกสนาน ในกลุ่มผู้ใหญ่มีหนังสือ ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น และอาเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่ เขียนโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียน ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดีด้วยยอดขายกว่าแสนเล่ม และในปีนี้เรายังมีแผนที่จะผลิตหนังสือความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอีกมากมาย รวมกว่า 100 ปกอาทิ เก่งภาษาอาเซียน9 เล่ม, พูดคล่องท่องศัพท์สองภาษา 8 เล่ม,หนังสือสอนภาษาชุดSurvivor อาเซียน และหนังสือท่องเที่ยวประเทศในอาเซียน"
          ร.ท.หญิงกรรภิรมย์ วิชาธรนักการทูตชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาเซียน 4 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า เรามีกิจกรรมสำหรับเยาวชนทั้งปี โดยกิจกรรมหลักคือวันอาเซียนซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม จัดให้มีกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา มีรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้เด็กๆได้เยี่ยมชมสำนักงานอาเซียน นอกจากนี้ยังได้จัดทำสื่อต่างๆโดยหนังสือใหม่ในปีนี้ได้แก่ บัวแก้วไขปัญหาอาเซียน, 58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคอาทิค่ายภาษาอังกฤษ โครงการอาเซียนสัญจร ทั้งนี้ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้ที่
www.mfa.go.th/asean หรือสามารถทำหนังสือขอสื่อจากกรมอาเซียนได้
          ด้านครูพี่แนน-อริสรา ธนาปกิจ สถาบันEnconcept E-Academy  กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารหลัก เพราะฉะนั้นการเตรียมเข้าสู่อาเซียนนั้น คือเราต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติได้นอกจากนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน อย่างไรก็ตาม ถ้าเราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทุกคนต้องร่วมกันผลักดัน
          ทั้งนี้ อมรินทร์ฯ ยังได้จัดโครงการ "อมรินทร์ยอดอัจริยะ We Love Asean" การแข่งขันตอบคำถามความรู้สองภาษาเกี่ยวกับอาเซียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ ชิงรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ โล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีพันธมิตรที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาเซียน คือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบัน Enconcept E-Academy ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมจัดติวให้ความรู้ก่อนแข่งโดย Enconcept E-Academy และแข่งขันชิงชนะเลิศในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ที่งานเทศกาลครอบครัวนักอ่านศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.amarinpocketbook.com/news/genius หรือ Facebook ค้นหาอมรินทร์คอมมิกส์)

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
12843 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์