ไม่จบม.3 สมัครเรียนปวช.ได้
  ข่าวทั้งหมด
5 เมษายน 2556

      

ไม่จบม.3 สมัครเรียนปวช.ได้

 

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ได้รับรายงานผลการรับนักเรียนนักศึกษาแล้ว ดังนี้ ระดับ ปวช. ตั้งเป้าไว้ 128,687 คน มาสมัครทั้งสิ้น 66,464 คน ยังต่ำกว่าแผนประมาณ 60,000 คน ระดับ ปวส. ตั้งเป้า 188,956 คน มาสมัคร 148,223 คน ยังต่ำกว่าแผนอีก 40,000 คน สำหรับสาขาที่มีผู้สนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร้อยละ 97.13 รองลงมา เป็นสาขาพาณิชยกรรม ร้อยละ 80.26 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 79.72 สาขาคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ 75.5 และสาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 45.61
          เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า สอศ.มีกำหนดการให้นักเรียนนักศึกษาไปรายงานตัว ในวันที่ 7 เมษายน และจะสำรวจที่นั่งว่างอีกครั้งในวันที่ 10 เมษายน หลังจากนั้นจะเปิดรับสมัครรอบ 2 ในวันที่ 20-30 เมษายน โดย สอศ.มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งรับนักเรียนที่เรียนชั้น ม.3 แต่ยังไม่จบการศึกษา เนื่องจากติด ร หรือติด มส ได้เข้าเรียนต่อในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ด้วยแต่จะมีสถานภาพเป็นนักเรียน ปวช.โดยสมบูรณ์เมื่อเรียนจบชั้น ม.3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับนักศึกษาระดับ ปวส.นั้น ให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาดำเนินการรับตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
577 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์