สทศ.เปิดคะแนนสูง-ต่ำแกต,แพต 56
  ข่าวทั้งหมด
3 เมษายน 2556

      

สทศ.เปิดคะแนนสูง-ต่ำแกต,แพต 56

 

          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยผลสรุปผลการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2555 และผลการจัดทดสอบความถนัดทั่วไป หรือแกต และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพต ครั้งที่ 2/2556 ว่า ปีนี้ สทศ.ได้ตรวจข้อสอบแกต และ แพตเสร็จเร็ว จึงประกาศผลก่อนกำหนดจากวันที่ 10 เม.ย.เป็น วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนที่มีข้อสงสัยในคะแนนโอเน็ต แกตและแพต สามารถยื่นคำร้อง เพื่อขอดูกระดาษคำตอบได้ที่ สทศ. ตั้งแต่วันที่ 3-5 เม.ย. 56 เวลา 09.00-16.30 น. โดยจะเปิดให้ดูกระดาษคำตอบ ในวันที่ 10 เม.ย.นี้
          รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับค่าสถิติแกตและแพต มีดังนี้ แกตคะแนนเต็ม300 คะแนน มีผู้เข้าสอบ 124,601 คน คะแนนเฉลี่ย 297.50 คะแนนต่ำสุด 2.50 คะแนนสูงสุด 297.50 ช่วงคะแนนสูงสุดที่นักเรียนทำคะแนนได้ 150.01-180.00 จำนวน 31,611 คน แกต 1 คะแนนเต็ม 150 คะแนน เข้าสอบ 79,855 คน เฉลี่ย 102.47 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150.00 ช่วงคะแนน 120.01-150.00 จำนวน 51,473 คน แกต 2 คะแนนเต็ม 150 คะแนน เข้าสอบ 76,411 คน เฉลี่ย 53.63 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150.00 ช่วงคะแนน 30.01-60.00 จำนวน 77,201 คน แพต คะแนนเต็ม 300 คะแนน แพต 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เข้าสอบ 79,855 คน เฉลี่ย 44.91 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 295.00 ช่วงคะแนน 30.01-60.00 จำนวน 46,474 คน แพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 76,411 คน เฉลี่ย 96.63 ต่ำสุด 18.00 สูงสุด 231.00 ช่วงคะแนน 90.01-120.00 จำนวน 34,843 คน แพต 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 21,545 คน เฉลี่ย 113.75 ต่ำสุด 32.00 สูงสุด 280.00 ช่วงคะแนน 90.01-120.00 จำนวน 8,060 คน แพต 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 5,040 คน เฉลี่ย 98.09 ต่ำสุด 6.00 สูงสุด 226.00 ช่วงคะแนน 90.01-120.00 จำนวน 1,718 คน
          แพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เข้าสอบ 45,888 คน เฉลี่ย 144.01 ต่ำสุด 40.00 สูงสุด 234.00 ช่วงคะแนน 120.01-150.00 จำนวน 20,069 คน แพต 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 6,334 คน เฉลี่ย 132.87 ต่ำสุด 56.00 สูงสุด 238.00 ช่วงคะแนน 120.01-150.00 จำนวน 2,669 คน แพต 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส เข้าสอบ 3,014 คน เฉลี่ย 89.74 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 285.00 ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 1,812 คน แพต 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน เข้าสอบ 1,437 คน เฉลี่ย 87.39 ต่ำสุด 33.00 สูงสุด 285.00ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 942 คน แพต 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เข้าสอบ 2,530 คน เฉลี่ย 98.49 ต่ำสุด 27.00 สูงสุด 291.00 ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 1,359 คน แพต 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน เข้าสอบ 4,641 คน เฉลี่ย 85.58 ต่ำสุด 6.00 สูงสุด 285.00 ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 2,916 คน แพต 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ เข้าสอบ 454 คน เฉลี่ย 90.89 ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 261.00 ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 256 คน และแพต 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เข้าสอบ 2,145 คน เฉลี่ย 90.46 ต่ำสุด 21.00 สูงสุด 207.00 ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 1,121 คน ทั้งนี้ วิชาที่มีผู้ได้คะแนนเต็มมากที่สุด คือแกต 1 จำนวน 6,383 คน คิดเป็นร้อยละ 5.13 ของผู้เข้าสอบ ขณะที่วิชาที่มีผู้ได้คะแนนต่ำสุดมากที่สุดคือ แกต 1 เช่นกัน คือได้คะแนนเป็น 0 จำนวน 1,004 คน คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของผู้เข้าสอบ.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
138 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์