สทศ.เปิดคะแนนสูง-ต่ำแกต,แพต 56
  ข่าวทั้งหมด
3 เมษายน 2556

      

สทศ.เปิดคะแนนสูง-ต่ำแกต,แพต 56

 

          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยผลสรุปผลการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2555 และผลการจัดทดสอบความถนัดทั่วไป หรือแกต และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพต ครั้งที่ 2/2556 ว่า ปีนี้ สทศ.ได้ตรวจข้อสอบแกต และ แพตเสร็จเร็ว จึงประกาศผลก่อนกำหนดจากวันที่ 10 เม.ย.เป็น วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนที่มีข้อสงสัยในคะแนนโอเน็ต แกตและแพต สามารถยื่นคำร้อง เพื่อขอดูกระดาษคำตอบได้ที่ สทศ. ตั้งแต่วันที่ 3-5 เม.ย. 56 เวลา 09.00-16.30 น. โดยจะเปิดให้ดูกระดาษคำตอบ ในวันที่ 10 เม.ย.นี้
          รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับค่าสถิติแกตและแพต มีดังนี้ แกตคะแนนเต็ม300 คะแนน มีผู้เข้าสอบ 124,601 คน คะแนนเฉลี่ย 297.50 คะแนนต่ำสุด 2.50 คะแนนสูงสุด 297.50 ช่วงคะแนนสูงสุดที่นักเรียนทำคะแนนได้ 150.01-180.00 จำนวน 31,611 คน แกต 1 คะแนนเต็ม 150 คะแนน เข้าสอบ 79,855 คน เฉลี่ย 102.47 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150.00 ช่วงคะแนน 120.01-150.00 จำนวน 51,473 คน แกต 2 คะแนนเต็ม 150 คะแนน เข้าสอบ 76,411 คน เฉลี่ย 53.63 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150.00 ช่วงคะแนน 30.01-60.00 จำนวน 77,201 คน แพต คะแนนเต็ม 300 คะแนน แพต 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เข้าสอบ 79,855 คน เฉลี่ย 44.91 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 295.00 ช่วงคะแนน 30.01-60.00 จำนวน 46,474 คน แพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 76,411 คน เฉลี่ย 96.63 ต่ำสุด 18.00 สูงสุด 231.00 ช่วงคะแนน 90.01-120.00 จำนวน 34,843 คน แพต 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 21,545 คน เฉลี่ย 113.75 ต่ำสุด 32.00 สูงสุด 280.00 ช่วงคะแนน 90.01-120.00 จำนวน 8,060 คน แพต 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 5,040 คน เฉลี่ย 98.09 ต่ำสุด 6.00 สูงสุด 226.00 ช่วงคะแนน 90.01-120.00 จำนวน 1,718 คน
          แพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เข้าสอบ 45,888 คน เฉลี่ย 144.01 ต่ำสุด 40.00 สูงสุด 234.00 ช่วงคะแนน 120.01-150.00 จำนวน 20,069 คน แพต 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 6,334 คน เฉลี่ย 132.87 ต่ำสุด 56.00 สูงสุด 238.00 ช่วงคะแนน 120.01-150.00 จำนวน 2,669 คน แพต 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส เข้าสอบ 3,014 คน เฉลี่ย 89.74 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 285.00 ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 1,812 คน แพต 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน เข้าสอบ 1,437 คน เฉลี่ย 87.39 ต่ำสุด 33.00 สูงสุด 285.00ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 942 คน แพต 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เข้าสอบ 2,530 คน เฉลี่ย 98.49 ต่ำสุด 27.00 สูงสุด 291.00 ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 1,359 คน แพต 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน เข้าสอบ 4,641 คน เฉลี่ย 85.58 ต่ำสุด 6.00 สูงสุด 285.00 ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 2,916 คน แพต 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ เข้าสอบ 454 คน เฉลี่ย 90.89 ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 261.00 ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 256 คน และแพต 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เข้าสอบ 2,145 คน เฉลี่ย 90.46 ต่ำสุด 21.00 สูงสุด 207.00 ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 1,121 คน ทั้งนี้ วิชาที่มีผู้ได้คะแนนเต็มมากที่สุด คือแกต 1 จำนวน 6,383 คน คิดเป็นร้อยละ 5.13 ของผู้เข้าสอบ ขณะที่วิชาที่มีผู้ได้คะแนนต่ำสุดมากที่สุดคือ แกต 1 เช่นกัน คือได้คะแนนเป็น 0 จำนวน 1,004 คน คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของผู้เข้าสอบ.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1370 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์