อาชีวะจับมืออีซูซุเตรียมกำลังคนสาขาเทคโนโลยียานยนต์ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์
  ข่าวทั้งหมด
2 เมษายน 2556

      

           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์      เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ ประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลาง-ใหญ่” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ครูอาชีวศึกษาที่ผ่านการสัมมนา ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)   เป็นหน่วยงานผลิตกำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลาง-ใหญ่” ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่สำคัญยิ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรครูสาขางานช่างยนต์ สังกัด สอศ. เพื่อนำความรู้ด้านเครื่องยนต์อีซูซุไปถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบเครื่องยนต์อีซูซุให้กับสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน     การสอนด้านยานยนต์แก่สถานศึกษา รวมถึงจัดอบรมและแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิค เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่ด้านเทคโนโลยียานยนต์ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม

                  ด้านนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กล่าวว่า ผู้เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้เป็นบุคลากรครูสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑๕๘ คน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยสารพัดช่าง จำนวน ๑๕๓ แห่ง ซึ่งเข้าการสัมมนาตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เมื่อผ่านการสัมมนาจะได้รับประกาศนียบัตร นอกจากนี้ทางอีซูซุได้มอบชุดศึกษาระบบโครงสร้างรถยนต์อีซูซุ               แก่สถานศึกษา จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก  มหานคร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรครู และนักเรียน นักศึกษาสังกัด สอศ. ให้มีสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ


                                                                                *********************************

ศศิพิชญ์ / สรุป

กิตติกร / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.

ประชาสัมพันธ์ สอศ. / ข้อมูล


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์