อาชีวะจับมืออีซูซุเตรียมกำลังคนสาขาเทคโนโลยียานยนต์ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์
  ข่าวทั้งหมด
2 เมษายน 2556

      

           นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์      เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ ประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลาง-ใหญ่” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ครูอาชีวศึกษาที่ผ่านการสัมมนา ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)   เป็นหน่วยงานผลิตกำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลาง-ใหญ่” ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่สำคัญยิ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรครูสาขางานช่างยนต์ สังกัด สอศ. เพื่อนำความรู้ด้านเครื่องยนต์อีซูซุไปถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบเครื่องยนต์อีซูซุให้กับสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน     การสอนด้านยานยนต์แก่สถานศึกษา รวมถึงจัดอบรมและแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิค เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่ด้านเทคโนโลยียานยนต์ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม

                  ด้านนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กล่าวว่า ผู้เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้เป็นบุคลากรครูสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑๕๘ คน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยสารพัดช่าง จำนวน ๑๕๓ แห่ง ซึ่งเข้าการสัมมนาตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เมื่อผ่านการสัมมนาจะได้รับประกาศนียบัตร นอกจากนี้ทางอีซูซุได้มอบชุดศึกษาระบบโครงสร้างรถยนต์อีซูซุ               แก่สถานศึกษา จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก  มหานคร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรครู และนักเรียน นักศึกษาสังกัด สอศ. ให้มีสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ


                                                                                *********************************

ศศิพิชญ์ / สรุป

กิตติกร / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.

ประชาสัมพันธ์ สอศ. / ข้อมูล


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
864 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์