กำหนดการและรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555
  ข่าวทั้งหมด
20 มีนาคม 2556

      

รายละเอียดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556

ประกาศรายชื่อราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

ระเบียบการประดับเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

คำอำนวยพรพระวรธรรมคติ

สารนายกรัฐมนตรีวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น

กำหนดการวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2556

(ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ด้านล่างค่ะ)


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
291 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf ประกาศ.pdf   
  .pdf รายชื่อข้าราชการดีเด่น.pdf   
  .pdf ระเบียบการประดับเข็มเชิดชูเกียรติ ขรก.พลเรือนดีเด่.pdf   
  .pdf พระวรธรรมคติ.pdf   
  .pdf สาร นายกรัฐมนตรีวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 56.pdf   
  .pdf กำหนดการวันที่ 31 มีนา และวันที่ 1 เมษา.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์