ม.อีสาน
  ข่าวทั้งหมด
19 มีนาคม 2556

      

ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนคร พจนวรพงษ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พบตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากมหาวิทยาลัยอีสาน เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม MOC


รมว.ศธ.กล่าวว่า ได้พบกับตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ๑๒ ท่าน นำโดยนายธนวัฒน์ น้อยหา
เลขาคณะนักศึกษา มอส.ที่มาผู้ชุมนุมบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งมาเรียกร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาช่วยเหลือในประเด็นต่างๆ คือ

) อนุมัติการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ก่อนมหาวิทยาลัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เพราะนักศึกษากลุ่มที่ ๑-๒ เรียนครบทุกหลักสูตร จ่ายครบ และทำเรื่องครบทุกขั้นตอนแล้ว

๒) ขอความเมตตาได้โปรดคืน มอส.เป็นการชั่วคราว เพื่อมาช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้สำเร็จการศึกษา

๓) ให้ดำเนินการออกใบรับรองผลการเรียน (Transcript) เพื่อย้ายไปศึกษาต่อที่สถาบันอื่น

๔) คืนเงินให้นักศึกษาทุกบาททุกสตางค์ให้กับนักศึกษาที่จ่ายเงินครบทุกขั้นตอน ก่อนที่จะสั่งปิดมหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่า มอส.มีปัญหาในการบริหารงาน เพราะมีข้อเท็จจริงสนับสนุนมากมายพอสมควรว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำเงินไปใช้ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จนต้องมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในการจัดตั้ง มอส.ตามข้อเสนอของคณะกรรมการควบคุม มอส. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตามไม่ใช่เป็นความผิดของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนจนได้รับผลกระทบ จึงจะต้องเข้ามาดูว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง เพราะหากกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องเปิดช่องไว้ ก็จะพยายามทำให้ได้ทุกอย่างเพื่อเยียวยานักศึกษากลุ่มนี้ ยกเว้นบางกรณี เช่น ไม่สามารถรับรองปริญญาบัตรที่ซื้อขายได้

ในการนี้ ได้มอบให้ นายนคร พจนวรพงษ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลยุติธรรม ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ด้านกำกับภูมิภาค ซึ่งมีความรู้ด้านกฎหมาย ได้รับฟัง พร้อมทั้งช่วยดูรายละเอียดและมุมมองคำสั่งเพิกถอน มอส. ว่าจะสามารถฟื้นชั่วคราวตามข้อเรียกร้องได้หรือไม่ พร้อมทั้งให้ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ศธ. พิจารณาดำเนินการประสานในการติดตามดูแลระบบการเยียวยานักศึกษาต่อไปด้วย เนื่องจากตนต้องไปชี้แจงเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ จากนั้นจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๗ (47th SEAMEO Council Conference: SEAMEC) ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
19/03/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
181 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์