ม.อีสาน
  ข่าวทั้งหมด
19 มีนาคม 2556

      

ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายนคร พจนวรพงษ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พบตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากมหาวิทยาลัยอีสาน เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม MOC


รมว.ศธ.กล่าวว่า ได้พบกับตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ๑๒ ท่าน นำโดยนายธนวัฒน์ น้อยหา
เลขาคณะนักศึกษา มอส.ที่มาผู้ชุมนุมบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งมาเรียกร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาช่วยเหลือในประเด็นต่างๆ คือ

) อนุมัติการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ก่อนมหาวิทยาลัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เพราะนักศึกษากลุ่มที่ ๑-๒ เรียนครบทุกหลักสูตร จ่ายครบ และทำเรื่องครบทุกขั้นตอนแล้ว

๒) ขอความเมตตาได้โปรดคืน มอส.เป็นการชั่วคราว เพื่อมาช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้สำเร็จการศึกษา

๓) ให้ดำเนินการออกใบรับรองผลการเรียน (Transcript) เพื่อย้ายไปศึกษาต่อที่สถาบันอื่น

๔) คืนเงินให้นักศึกษาทุกบาททุกสตางค์ให้กับนักศึกษาที่จ่ายเงินครบทุกขั้นตอน ก่อนที่จะสั่งปิดมหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่า มอส.มีปัญหาในการบริหารงาน เพราะมีข้อเท็จจริงสนับสนุนมากมายพอสมควรว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำเงินไปใช้ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จนต้องมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในการจัดตั้ง มอส.ตามข้อเสนอของคณะกรรมการควบคุม มอส. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตามไม่ใช่เป็นความผิดของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนจนได้รับผลกระทบ จึงจะต้องเข้ามาดูว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง เพราะหากกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องเปิดช่องไว้ ก็จะพยายามทำให้ได้ทุกอย่างเพื่อเยียวยานักศึกษากลุ่มนี้ ยกเว้นบางกรณี เช่น ไม่สามารถรับรองปริญญาบัตรที่ซื้อขายได้

ในการนี้ ได้มอบให้ นายนคร พจนวรพงษ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลยุติธรรม ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ด้านกำกับภูมิภาค ซึ่งมีความรู้ด้านกฎหมาย ได้รับฟัง พร้อมทั้งช่วยดูรายละเอียดและมุมมองคำสั่งเพิกถอน มอส. ว่าจะสามารถฟื้นชั่วคราวตามข้อเรียกร้องได้หรือไม่ พร้อมทั้งให้ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ศธ. พิจารณาดำเนินการประสานในการติดตามดูแลระบบการเยียวยานักศึกษาต่อไปด้วย เนื่องจากตนต้องไปชี้แจงเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ จากนั้นจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๗ (47th SEAMEO Council Conference: SEAMEC) ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
19/03/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
590 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์