รับรองหลักสูตรม.นครพนม
  ข่าวทั้งหมด
19 มีนาคม 2556

      

รับรองหลักสูตรม.นครพนม

 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (บอร์ด กอศ.) เห็นชอบรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552) ของ ม.นครพนม 14 สาขาวิชา โดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ ได้รับรองหลักสูตรดังกล่าว และมีเกณฑ์การพิจารณายึดกรอบมาตรฐานหลักสูตรในระดับเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยพิจารณารับรองให้เทียบเท่าหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส.ของ สอศ.ทั้ง 14 สาขา
          เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า แบ่งเป็นหลักสูตร ปวช. พ.ศ.2552 จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องมือกล และซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโลหการ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาการก่อสร้าง หลักสูตรปวส. พ.ศ.2552 จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ผู้เรียนทั้ง 14 สาขาได้รับการรับรองคุณวุฒิ มีอัตราเงินเดือนตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และบรรจุเป็นข้าราชการได้ จากที่ผ่านมาไม่ได้รับการรับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือน เนื่องจากยังไม่ผ่านการรับรองจากบอร์ดอาชีวะ

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
480 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์