เปิดชื่อ ’สพป.-สพม.’คะแนนสอบครู ผช.สูงผิดปกติ
  ข่าวทั้งหมด
13 มีนาคม 2556

      

เปิดชื่อ 'สพป.-สพม.'คะแนนสอบครู ผช.สูงผิดปกติ

 

          หมายเหตุ- ต่อไปนี้เป็นรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ใน 58 จังหวัดทั่วประเทศ ที่พบความผิดปกติ และมีแนวโน้มว่าเป็นเขตพื้นที่ที่ส่อว่ามีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว 12 ครู ผู้ช่วย โดยพบข้อมูลผู้ที่มีคะแนนสูงสุดผิดปกติตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป จำนวน 486 คน และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการสอบครูผู้ช่วยชุดที่ นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ได้มอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปตรวจสอบ "มติชน" ขอนำเสนอรายละเอียด ดังกล่าว จำแนกจำนวนตามเขตพื้นที่ดังนี้
          1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 58 จังหวัด
          ภาคตะวันตก ได้แก่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.ตาก เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.ราชบุรี เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 2 คน
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.ขอนแก่น เขต 3 จำนวน 3 คน, สพป.ขอนแก่น เขต 4 จำนวน 3 คน, สพป.ขอนแก่น เขต 5 จำนวน 1 คน, สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 8 คน, สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 6 คน, สพป.บึงกาฬ จำนวน 12 คน, สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 จำนวน 3 คน, สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 3 คน, สพป.ยโสธร เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.ยโสธร เขต 2 จำนวน 4 คน
          สพป.สกลนคร เขต 1 จำนวน 4 คน, สพป.สกลนคร เขต 2 จำนวน 11 คน, สพป.สกลนคร เขต 3 จำนวน 3 คน, สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.อุดรธานี เขต 1 จำนวน 5 คน, สพป.อุดรธานี เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.อุดรธานี เขต 3 จำนวน 5 คน, สพป.อุดรธานี เขต 4 จำนวน 2 คน, สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป. อุบลราชธานี เขต 2 จำนวน 6 คน, สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 4 คน, สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 13 คน, สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป.นครพนม เขต 2 จำนวน 3 คน
          สพป.มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.มหาสารคาม เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.หนองคาย เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.อำนาจเจริญ จำนวน 4 คน, สพป.เลย เขต 1 จำนวน 12 คน, สพป.เลย เขต 2 จำนวน 4 คน, สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 4 คน, สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 1 คน, สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 8 คน, สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 7 คน,
          สพป.นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 8 คน, สพป.นครราชสีมา เขต 2 จำนวน 6 คน, สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 8 คน, สพป.นครราชสีมา เขต 4 จำนวน 3 คน, สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 1 คน, สพป.นครราชสีมา เขต 6 จำนวน 3 คน, สพป.นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 5 คน, สพป.มุกดาหาร จำนวน 6 คน, สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป.นครพนม เขต 2 จำนวน 3 คน
          ภาคเหนือ ได้แก่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 8 คน, สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.แพร่ เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.น่าน เขต 1 จำนวน 9 คน, สพป.น่าน เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.นครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 4 คน, สพป.นครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 8 คน
          ภาคกลาง ได้แก่ สพป.ปทุมธานี เขต 1 จำนวน 7 คน, สพป.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.สระบุรี เขต 1 จำนวน 4 คน, สพป.สระบุรี เขต 2 จำนวน 4 คน, สพป.ลพบุรี เขต 1 จำนวน 5 คน, สพป.สิงห์บุรี จำนวน 2 คน, สพป.ชัยนาท จำนวน 5 คน, สพป.นนทบุรี เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 4 คน, สพป.กำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.นครปฐม เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.พิจิตร เขต 2 จำนวน 3 คน, สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.พิษณุโลก เขต 3 จำนวน 1 คน, สพป.อุทัยธานี เขต 2 จำนวน 5 คน, สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 4 คน
          ภาคตะวันออก ได้แก่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.ระยอง เขต 1 จำนวน 4 คน, สพป.ระยอง เขต 2 จำนวน 4 คน, สพป.จันทบุรี เขต 2 จำนวน 3 คน, สพป.ชลบุรี เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 7 คน, สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 จำนวน 1 คน
          ภาคใต้ ได้แก่ สพป.ยะลา เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.ปัตตานี เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.สงขลา เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 1 คน, สพป.นราธิวาส เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.นราธิวาส เขต 3 จำนวน 1 คน, สพป.สตูล จำนวน 4 คน, สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 3 คน
          2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 27 เขต
          ภาคเหนือ ได้แก่ สพม.เขต 37 แพร่-น่าน จำนวน 1 คน
          ภาคกลาง ได้แก่ สพม.เขต 2 กรุงเทพ มหานคร จำนวน 2 คน, สพม.3 นนทบุรีพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน, สพม.เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี จำนวน 5 คน, สพม.เขต 10 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 คน, สพม.เขต 7 นครนายก-สระแก้ว จำนวน 1 คน, สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี-นครปฐม จำนวน 2 คน, สพม.เขต 41 กำแพงเพชร-พิจิตร จำนวน 1 คน, สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน
          ภาคตะวันออก ได้แก่ สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 คน, สพม.เขต 18 ชลบุรี ระยอง จำนวน 5 คน
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สพม.เขต 19 เลย หนองบัวลำพู จำนวน 11 คน, สพม.เขต 20 อุดรธานี จำนวน 4 คน, สพม.เขต 21 หนองคาย จำนวน 8 คน, สพม.เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร จำนวน 2 คน, สพม.เขต 23 สกลนคร จำนวน 2 คน, สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ จำนวน 6 คน, สพม.เขต 25 ขอนแก่น จำนวน 6 คน, สพม.เขต 26 มหาสารคาม จำนวน 1 คน, สพม.เขต 27 หนองคาย จำนวน 2 คน, สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ-ยโสธร จำนวน 1 คน, สพม.เขต 29 อุบลราชธานี จำนวน 3 คน, สพม.เขต 30 ชัยภูมิ จำนวน 4 คน, สพม.เขต 31 นครราชสีมา จำนวน 13 คน, สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ จำนวน 3 คน, สพม.เขต 33 สุรินทร์ จำนวน 5 คน
          ภาคใต้ ได้แก่ สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราชพัทลุง จำนวน 1 คน และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 คน
          ทั้งนี้ ดีเอสไอจะสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น เสนอให้กับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยกเลิกผลการสอบในพื้นที่ที่พบหลักฐานการทุจริตชัดเจน ภายในวันที่ 18 มีนาคม โดย ดีเอสไอจะจำแนกกลุ่มคนต้องสงสัยว่ามีกลุ่มใด รายชื่อใครบ้างและพื้นที่ใดบ้าง เพื่อไม่ต้องการยกเลิกทั้งหมดเกรงจะเกิดผลกระทบ เนื่องจากมีการบรรจุผู้สอบผ่านเป็นครูผู้ช่วยไปหมดแล้ว
          อีกทั้งตามข้อกฎหมายของ สพฐ.หากพบหลักฐานการทุจริตก็ยังสามารถปลดออกได้ในภายหลัง โดยใช้ดุลพินิจของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นผู้พิจารณาต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1551 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์