รายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
12 มีนาคม 2556

      

รายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 

          การวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสารหลายฉบับ ประกอบด้วย เอกสารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 เอกสาร Guide to Measuring Information and Communication Technologies (ICT) in Education (2009) ขององค์การ UNESCO และเอกสาร ICT for Education Development (ICT4ED) Indicators (2010) ของ Korea Education & Research Information Service (KERIS) เป็นหลักตลอดจนเอกสารการวิจัยและวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษา นอกจากนี้ได้มีการศึกษาขอบเขต เงื่อนไข/ข้อจำกัดในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในระดับปฏิบัติการทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทไทย อีกทั้งในการจัดทำเอกสารคู่มือการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษา ยังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วย

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับทีมงานนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ผลการวิจัยฉบับนี้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ที่จะใช้งานในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 นอกจากนี้ได้มุ่งหวังให้งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการวางแผนด้าน ICT เพื่อการศึกษาของประเทศไทยต่อไป

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2556

สามารถดาวน์โหลดรายงานการวิจัยฯได้ที่ด้านล่าง

 

แหล่งที่มา:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
3701 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .rar รายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.rar   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์