ขอคืนที่ดินอุเทนถวาย
  ข่าวทั้งหมด
11 มีนาคม 2556

      

ศึกษาธิการ - ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เข้าพบและหารือกับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุม MOC ในกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอคืนที่ดินจาก มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย


รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มาพบเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่องที่ดินของ มทร. วิทยาเขตอุเทนถวาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติภายหลังจากที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ คณะกรรมการได้ชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ โดยให้ มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย ย้ายออกจากที่ดินแปลงนี้ จากนั้นได้เสนอให้ ครม.ทราบเมื่อปี ๒๕๕๓ และมีมติมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธนารักษ์ สำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการในส่วนต่างๆ ต่อไป โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แจ้งเรื่องที่จะขอที่ดินคืนต่อ มทร.วิทยาเขตอุเทนถวายมาโดยตลอด รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการเตรียมการด้านสถานที่ใหม่ของ มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย ด้วย

ดังนั้น ในวันนี้ตนจึงได้เรียนเชิญผู้บริหารจาก มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย คือ นายกสภามหาวิทยาลัย นายสืบพงษ์ ม่วงชู รักษาการรองอธิการบดี มทร.ตะวันออก รวมทั้งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาร่วมหารือ โดย มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ให้ข้อมูลถึงความเป็นมาของที่ดินมหาวิทยาลัยก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติฯ ปี ๒๔๘๒ ที่ได้การโอนที่ดินให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย ให้ข้อมูลในการหารือครั้งนี้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่เดิมที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานมา ไม่เคยเช่าที่ดินดังกล่าวเลย แต่ภายหลังถูกขั้นตอนทางกฎหมายทำให้ที่ดินตรงนั้นตกเป็นของจุฬาฯ และที่ผ่านมาก็ตั้งงบประมาณในการเช่าที่ดินไว้ให้จุฬาฯ มาโดยตลอด แต่จุฬาฯ ไม่เคยรับค่าเช่า ซึ่งในระหว่างนั้นสโมสรนักศึกษาอุเทนถวาย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ๒ ครั้ง แต่เรื่องนี้ยังไม่มีพระบรมราชวินิจฉัยลงมา

รมว.ศธ.ได้สอบถามประเด็นที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.) ซึ่ง มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย ก็แจ้งว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปสู้คดีเลย รมว.ศธ.จึงได้ขอให้ไปขอข้อมูลว่าจริงหรือไม่ พร้อมทั้งให้ มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ดูด้วย เพราะขณะนี้ข้อมูลบางส่วนของทั้งสองฝ่ายตรงกัน แต่ยังมีบางส่วนต่างกัน ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้ว จะได้ทราบว่าส่วนที่ต่างกันนั้น ความจริงเป็นอย่างไร

อย่างไรก็ตาม รมว.ศธ.ได้ฝากให้ มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย ไปช่วยคิดด้วยในเรื่องการอยู่ที่เดิมกับการย้ายไปที่ใหม่ เพราะที่เดิมซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๑๑ ไร่ เมื่อเกิดปัญหาในขณะนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะพัฒนาอะไรได้มากนัก ในขณะที่สถานที่แห่งใหม่ซึ่งกรมธนารักษ์จัดหาไว้ให้ที่ ต.บางปิ้ง จ.สมุทรปราการ มีพื้นที่กว้างถึง ๑,๐๐๐ ไร่ จึงขอให้พิจารณาถึงผลดีว่าที่ใดจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษามากกว่ากัน เพราะหากจำเป็นต้องย้าย ทางรัฐบาลก็ต้องจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่แห่งใหม่ไว้ด้วย

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

11/03/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
93 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์