ขอคืนที่ดินอุเทนถวาย
  ข่าวทั้งหมด
11 มีนาคม 2556

      

ศึกษาธิการ - ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เข้าพบและหารือกับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุม MOC ในกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอคืนที่ดินจาก มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย


รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มาพบเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่องที่ดินของ มทร. วิทยาเขตอุเทนถวาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติภายหลังจากที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ คณะกรรมการได้ชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ โดยให้ มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย ย้ายออกจากที่ดินแปลงนี้ จากนั้นได้เสนอให้ ครม.ทราบเมื่อปี ๒๕๕๓ และมีมติมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธนารักษ์ สำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการในส่วนต่างๆ ต่อไป โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แจ้งเรื่องที่จะขอที่ดินคืนต่อ มทร.วิทยาเขตอุเทนถวายมาโดยตลอด รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการเตรียมการด้านสถานที่ใหม่ของ มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย ด้วย

ดังนั้น ในวันนี้ตนจึงได้เรียนเชิญผู้บริหารจาก มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย คือ นายกสภามหาวิทยาลัย นายสืบพงษ์ ม่วงชู รักษาการรองอธิการบดี มทร.ตะวันออก รวมทั้งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาร่วมหารือ โดย มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ให้ข้อมูลถึงความเป็นมาของที่ดินมหาวิทยาลัยก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติฯ ปี ๒๔๘๒ ที่ได้การโอนที่ดินให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย ให้ข้อมูลในการหารือครั้งนี้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่เดิมที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานมา ไม่เคยเช่าที่ดินดังกล่าวเลย แต่ภายหลังถูกขั้นตอนทางกฎหมายทำให้ที่ดินตรงนั้นตกเป็นของจุฬาฯ และที่ผ่านมาก็ตั้งงบประมาณในการเช่าที่ดินไว้ให้จุฬาฯ มาโดยตลอด แต่จุฬาฯ ไม่เคยรับค่าเช่า ซึ่งในระหว่างนั้นสโมสรนักศึกษาอุเทนถวาย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ๒ ครั้ง แต่เรื่องนี้ยังไม่มีพระบรมราชวินิจฉัยลงมา

รมว.ศธ.ได้สอบถามประเด็นที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.) ซึ่ง มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย ก็แจ้งว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปสู้คดีเลย รมว.ศธ.จึงได้ขอให้ไปขอข้อมูลว่าจริงหรือไม่ พร้อมทั้งให้ มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ดูด้วย เพราะขณะนี้ข้อมูลบางส่วนของทั้งสองฝ่ายตรงกัน แต่ยังมีบางส่วนต่างกัน ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้ว จะได้ทราบว่าส่วนที่ต่างกันนั้น ความจริงเป็นอย่างไร

อย่างไรก็ตาม รมว.ศธ.ได้ฝากให้ มทร.วิทยาเขตอุเทนถวาย ไปช่วยคิดด้วยในเรื่องการอยู่ที่เดิมกับการย้ายไปที่ใหม่ เพราะที่เดิมซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๑๑ ไร่ เมื่อเกิดปัญหาในขณะนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะพัฒนาอะไรได้มากนัก ในขณะที่สถานที่แห่งใหม่ซึ่งกรมธนารักษ์จัดหาไว้ให้ที่ ต.บางปิ้ง จ.สมุทรปราการ มีพื้นที่กว้างถึง ๑,๐๐๐ ไร่ จึงขอให้พิจารณาถึงผลดีว่าที่ใดจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษามากกว่ากัน เพราะหากจำเป็นต้องย้าย ทางรัฐบาลก็ต้องจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่แห่งใหม่ไว้ด้วย

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

11/03/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
231 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์