สป. สร้างทักษะการสื่อสารจูงใจแก่บุคลากร
  ข่าวทั้งหมด
5 มีนาคม 2556

      

             นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

                รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า ผู้นำที่ประสบความสำเร็จต้องยึดหลัก ครองตน ตรองคน ครองงาน โดยปัจจัยแรก คือการครองตน ทุกคนต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีคนอยากร่วมงานด้วย โดยการสร้างบุคลิกภาพที่น่าดู น่าเชื่อถือ สร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสาร อีกทั้งต้องมุ่งพัฒนาตนเอง ส่วนด้านครองงานและการครองคนนั้น ต้องสร้างร่วมกัน ต้องทำงานให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญคือเพื่อนร่วมงาน ต้องสร้างมิตรในการทำงานและสร้างการแข่งขันในหารทำงานเพื่อเกิดการผลักดันตนเองและสร้างประสบการณ์ในการทำงานให้กับตนเอง

             รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า คนเราทุกคนต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต ต้องเป็นคนที่ตักตวงความรู้อยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นต้องสร้างผลงานให้เกิดขึ้น ซึ่งผลงงานนี้เองจะเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะและความสำเร็จของคน คนที่เป็นผู้น้อยที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงและประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องรู้จักฟัง คิดตาม ทำความเข้าใจให้ชัดเจน และทำภารกิจของงานนั้นจนเกิดผลสำเร็จ ซึ่งศิลปะการสื่อสารจูงใจต่างๆ จะเป็นตัวเอื้อให้บุคคลสามารถครองตน ครองคน ครองงาน และก้าวเป็นบุคคลที่ประสบผลสำเร็จ

                สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) จัดขึ้นจำนวน ๓ รุ่น ได้แก่ ทักษะการสื่อสารจูงใจเบื้องต้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และทักษะการสื่อสารจูงใจขั้นสูง จำนวน  ๒ รุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ และ วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ โดยมีข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมอบรมประมาณ ๒๔๐ คน โดยมีนายอุดมเดช บูรพ์ภาค วิทยากรจากดีวันเทรนนิ่ง เป็นผู้ให้ความรู้

ธมกร ข่าว/ กิตติกร ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
525 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์