สป. สร้างทักษะการสื่อสารจูงใจแก่บุคลากร
  ข่าวทั้งหมด
5 มีนาคม 2556

      

             นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

                รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า ผู้นำที่ประสบความสำเร็จต้องยึดหลัก ครองตน ตรองคน ครองงาน โดยปัจจัยแรก คือการครองตน ทุกคนต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีคนอยากร่วมงานด้วย โดยการสร้างบุคลิกภาพที่น่าดู น่าเชื่อถือ สร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสาร อีกทั้งต้องมุ่งพัฒนาตนเอง ส่วนด้านครองงานและการครองคนนั้น ต้องสร้างร่วมกัน ต้องทำงานให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญคือเพื่อนร่วมงาน ต้องสร้างมิตรในการทำงานและสร้างการแข่งขันในหารทำงานเพื่อเกิดการผลักดันตนเองและสร้างประสบการณ์ในการทำงานให้กับตนเอง

             รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า คนเราทุกคนต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต ต้องเป็นคนที่ตักตวงความรู้อยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นต้องสร้างผลงานให้เกิดขึ้น ซึ่งผลงงานนี้เองจะเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะและความสำเร็จของคน คนที่เป็นผู้น้อยที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงและประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องรู้จักฟัง คิดตาม ทำความเข้าใจให้ชัดเจน และทำภารกิจของงานนั้นจนเกิดผลสำเร็จ ซึ่งศิลปะการสื่อสารจูงใจต่างๆ จะเป็นตัวเอื้อให้บุคคลสามารถครองตน ครองคน ครองงาน และก้าวเป็นบุคคลที่ประสบผลสำเร็จ

                สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) จัดขึ้นจำนวน ๓ รุ่น ได้แก่ ทักษะการสื่อสารจูงใจเบื้องต้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และทักษะการสื่อสารจูงใจขั้นสูง จำนวน  ๒ รุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ และ วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ โดยมีข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมอบรมประมาณ ๒๔๐ คน โดยมีนายอุดมเดช บูรพ์ภาค วิทยากรจากดีวันเทรนนิ่ง เป็นผู้ให้ความรู้

ธมกร ข่าว/ กิตติกร ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
109 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์