อิ่ม 3 มื้อ เสริมโภชนาการนร. สพฐ.เปิดช่องร.ร.ชงแผนของบฯกองทุนอาหารกลางวัน
  ข่าวทั้งหมด
26 กุมภาพันธ์ 2556

      

อิ่ม 3 มื้อ เสริมโภชนาการนร. สพฐ.เปิดช่องร.ร.ชงแผนของบฯกองทุนอาหารกลางวัน

 

          นายกมล รอดคล้ายรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์โครงการอาหารกลางวัน 2 แนวทาง โดยให้มีการเติมเต็มโครงการสำหรับเด็กในโรงเรียนพักนอน และเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการทั้งในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จากที่เด็กเหล่านี้ได้รับค่ารายหัวโครงการอาหารกลางวันจากรัฐบาลหัวละ 13 บาทต่อวันไปแล้ว ทางโครงการจะนำเงินดอกผลของกองทุนที่มีสะสมอยู่กว่า 2,800 ล้านบาท มาใช้เติมเต็มในส่วนของอาหารเช้า-และเย็น มื้อละ 13 บาทต่อคน และอีกแนวทางคือให้โรงเรียนทุกสังกัดสามารถเสนอโครงการเข้ามาของบประมาณจากเงินดอกผลดังกล่าว เพื่อจะนำเงินไปทำโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน เช่น โครงการปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูเลี้ยงปลา เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็ก หรืออาจรวมกลุ่มโรงเรียนขอเป็นโครงการใหญ่ เช่น โรงสีข้าว เป็นต้น ทั้งนี้ ในการเสนอโครงการโรงเรียนต้องเสนอผ่านเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต่อไป
          รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมาแต่ละปีมีการนำดอกผลของกองทุนมาใช้น้อยมาก ปีละไม่ถึง 100 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้กำชับให้เขตพื้นที่การศึกษา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเสนอโครงการเข้ามาของบประมาณกันมากๆ เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด และให้เกิดโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้จะมีกระบวนการเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ของอาหารกลางวันให้มากขึ้นด้วย รวมถึงจะมีการเผยแพร่เมนูอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชการไม่ซ้ำซากน่าเบื่อ และเมนูอาหารเพื่อการทัศนศึกษาที่สามารถพกพาไปกินได้สะดวก
          "จากที่ผมได้เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากทรงสังเกตว่าทำไมเด็กที่อยู่ในโครงการอาหารกลางวัน แต่กลับมีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเด็กไม่ได้รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ทางโครงการจึงได้มาดูระเบียบและเห็นว่าสามารถเติมเต็มให้แก่เด็กที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการได้เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบทั้ง3 มื้อ โดยจะมีการรวบรวมจำนวนเด็กที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการเพื่อจัดสรรงบฯ ให้"
          นายกมล กล่าวและว่า นอกจากนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เสนอที่ประชุมว่าควรจะมีการจัดหารายได้เพิ่มเติมให้กับกองทุน โดยจะหาที่ปรึกษาฝ่ายทางการเงินเพื่อนำเงินต้นที่มีอยู่6,000 ล้านบาท มาหารายได้ด้วย

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
450 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์