อิ่ม 3 มื้อ เสริมโภชนาการนร. สพฐ.เปิดช่องร.ร.ชงแผนของบฯกองทุนอาหารกลางวัน
  ข่าวทั้งหมด
26 กุมภาพันธ์ 2556

      

อิ่ม 3 มื้อ เสริมโภชนาการนร. สพฐ.เปิดช่องร.ร.ชงแผนของบฯกองทุนอาหารกลางวัน

 

          นายกมล รอดคล้ายรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์โครงการอาหารกลางวัน 2 แนวทาง โดยให้มีการเติมเต็มโครงการสำหรับเด็กในโรงเรียนพักนอน และเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการทั้งในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จากที่เด็กเหล่านี้ได้รับค่ารายหัวโครงการอาหารกลางวันจากรัฐบาลหัวละ 13 บาทต่อวันไปแล้ว ทางโครงการจะนำเงินดอกผลของกองทุนที่มีสะสมอยู่กว่า 2,800 ล้านบาท มาใช้เติมเต็มในส่วนของอาหารเช้า-และเย็น มื้อละ 13 บาทต่อคน และอีกแนวทางคือให้โรงเรียนทุกสังกัดสามารถเสนอโครงการเข้ามาของบประมาณจากเงินดอกผลดังกล่าว เพื่อจะนำเงินไปทำโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน เช่น โครงการปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูเลี้ยงปลา เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็ก หรืออาจรวมกลุ่มโรงเรียนขอเป็นโครงการใหญ่ เช่น โรงสีข้าว เป็นต้น ทั้งนี้ ในการเสนอโครงการโรงเรียนต้องเสนอผ่านเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต่อไป
          รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมาแต่ละปีมีการนำดอกผลของกองทุนมาใช้น้อยมาก ปีละไม่ถึง 100 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้กำชับให้เขตพื้นที่การศึกษา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเสนอโครงการเข้ามาของบประมาณกันมากๆ เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด และให้เกิดโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้จะมีกระบวนการเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ของอาหารกลางวันให้มากขึ้นด้วย รวมถึงจะมีการเผยแพร่เมนูอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชการไม่ซ้ำซากน่าเบื่อ และเมนูอาหารเพื่อการทัศนศึกษาที่สามารถพกพาไปกินได้สะดวก
          "จากที่ผมได้เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากทรงสังเกตว่าทำไมเด็กที่อยู่ในโครงการอาหารกลางวัน แต่กลับมีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเด็กไม่ได้รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ทางโครงการจึงได้มาดูระเบียบและเห็นว่าสามารถเติมเต็มให้แก่เด็กที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการได้เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบทั้ง3 มื้อ โดยจะมีการรวบรวมจำนวนเด็กที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการเพื่อจัดสรรงบฯ ให้"
          นายกมล กล่าวและว่า นอกจากนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เสนอที่ประชุมว่าควรจะมีการจัดหารายได้เพิ่มเติมให้กับกองทุน โดยจะหาที่ปรึกษาฝ่ายทางการเงินเพื่อนำเงินต้นที่มีอยู่6,000 ล้านบาท มาหารายได้ด้วย

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
116 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์