สพฐ.ผุดศูนย์ศึกษาอาเซียนเลือก 82 โรงเรียนต้นแบบรับต่างชาติ
  ข่าวทั้งหมด
26 กุมภาพันธ์ 2556

      

สพฐ.ผุดศูนย์ศึกษาอาเซียนเลือก 82 โรงเรียนต้นแบบรับต่างชาติ

 

          ศึกษาธิการ : สพฐ. เตรียมผุดศูนย์อาเซียนศึกษาต้นแบบในกระทรวงศึกษา "ร.ร.มหาวีรานุวัฒน์" ต้นแบบระดับประถมฯ "ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย" ต้นแบบระดับมัธยมฯ
          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าขณะนี้ สพฐ. มีโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนทั้งหมด 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มโรงเรียน Education Hub หรือกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติ จำนวน 14 โรง
          กลุ่มโรงเรียน Sister School หรือกลุ่มโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บวกภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา จำนวน 30 โรง กลุ่มโรงเรียน Buffer School หรือกลุ่มโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ บวกภาษาจากประเทศ อาเซียนที่มีชายแดนติดกับโรงเรียน จำนวน 24 โรง และกลุ่มโรงเรียน ASEAN Focus School หรือกลุ่มโรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 14 โรง รวม 82 โรง
          "ขณะนี้ สพฐ. กำลังอยู่ในขั้นตอนการหาสถานที่ภายในกระทรวงศึกษาธิการที่เหมาะสมอยู่ ส่วน โรงเรียนต้นแบบที่ผ่านการคัดสรรระดับประถมศึกษาจำนวน 2 โรง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอีก 2 โรง ประกอบด้วย ร.ร.มหาวีรานุวัฒน์ และ ร.ร.พระยาประเสริฐ ส่วนระดับมัธยมศึกษาอีก 2 โรง ประกอบด้วย ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย และ ร.ร.ปากเกร็ด มาหลอมรวมเป็นต้นแบบระดับประถมศึกษา"

          ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
110 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์