สพฐ.ผุดศูนย์ศึกษาอาเซียนเลือก 82 โรงเรียนต้นแบบรับต่างชาติ
  ข่าวทั้งหมด
26 กุมภาพันธ์ 2556

      

สพฐ.ผุดศูนย์ศึกษาอาเซียนเลือก 82 โรงเรียนต้นแบบรับต่างชาติ

 

          ศึกษาธิการ : สพฐ. เตรียมผุดศูนย์อาเซียนศึกษาต้นแบบในกระทรวงศึกษา "ร.ร.มหาวีรานุวัฒน์" ต้นแบบระดับประถมฯ "ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย" ต้นแบบระดับมัธยมฯ
          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าขณะนี้ สพฐ. มีโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนทั้งหมด 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มโรงเรียน Education Hub หรือกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติ จำนวน 14 โรง
          กลุ่มโรงเรียน Sister School หรือกลุ่มโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บวกภาษาอาเซียนอีก 1 ภาษา จำนวน 30 โรง กลุ่มโรงเรียน Buffer School หรือกลุ่มโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ บวกภาษาจากประเทศ อาเซียนที่มีชายแดนติดกับโรงเรียน จำนวน 24 โรง และกลุ่มโรงเรียน ASEAN Focus School หรือกลุ่มโรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 14 โรง รวม 82 โรง
          "ขณะนี้ สพฐ. กำลังอยู่ในขั้นตอนการหาสถานที่ภายในกระทรวงศึกษาธิการที่เหมาะสมอยู่ ส่วน โรงเรียนต้นแบบที่ผ่านการคัดสรรระดับประถมศึกษาจำนวน 2 โรง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอีก 2 โรง ประกอบด้วย ร.ร.มหาวีรานุวัฒน์ และ ร.ร.พระยาประเสริฐ ส่วนระดับมัธยมศึกษาอีก 2 โรง ประกอบด้วย ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย และ ร.ร.ปากเกร็ด มาหลอมรวมเป็นต้นแบบระดับประถมศึกษา"

          ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
836 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์