ตามติดชีวิตเรือจ้างหลังเกษียณอายุดูวิถีครูผู้สร้างลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่น
  ข่าวทั้งหมด
21 กุมภาพันธ์ 2556

      

ตามติดชีวิตเรือจ้างหลังเกษียณอายุดูวิถีครูผู้สร้างลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่น

 

          ธรากร กล้ากสิการ
          โรงเรียนบ้านวังพลับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 5 ไร่  3 งาน  20  ตารางวามีเขตพื้นที่บริการได้แก่ หมู่  4 หมู่  9 และ หมู่ 14 ของ ต.ป่าพุทรา แต่จะมีใครทราบหรือไม่ว่า ความปรารถนาในชีวิตข้าราชการ เมื่อยามปลดเกษียณก็คงจะไม่พ้นในเรื่องของการที่อยากจะได้พักผ่อน หาความสุขใส่ตัว  เมื่อยามสูงวัย อันเป็นการทดแทนในยามที่ได้ตรากตรำกับการทำงานตลอดชีวิตการเป็นข้าราชการ อีกอย่างหนึ่งก็คือ การให้รางวัลกับชีวิตนั่นเอง  แต่ก็มีข้าราชการครูบางคนได้สละความสุขส่วนตัวเพื่อเด็กตัวน้อย ให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยของตนเอง และอุทิศตนเพื่อการศึกษาไทยเมื่อถึงคราวที่จะต้องได้พักในยามสูงวัยในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
          นายจงกล  อินทร์สุวรรณ  ข้าราชการ บำนาญในปัจจุบัน เกิดเมื่อ 15 ก.ค.2491 อยู่บ้านเลขที่ 312 หมู่ 2 อ.บรรพตพิสัยจ.นครสวรรค์  กล่าวว่า  ตนเองมีวุฒิการศึกษา ค.บ. สาขาการประถมศึกษา สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 24 รร.บ้านวังพลับ ต. ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร และได้ทำการสอนให้กับนักเรียนไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่วันถึงวาระเกษียณอายุราชการวันที่  30 ก.ย. 51 และในปัจจุบันได้เสนอตัวขอรับใช้โดยการสอนหนังสือและไม่คิดค่าแรงจากการสอนด้วย โดยทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ทำการสอนชั้น ป.2
          นางสุวิมล  อ่ำคูณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพลับ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กล่าวว่า โรงเรียนบ้านวังพลับ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 85 โดยมีนายวิจิตร สมภักดี ปลัดตำบลทำการแทน นายคำ  ระตะจารุ  ปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นผู้ทำการเปิดโรงเรียน และหลังจากที่โรงเรียนได้ผลกระทบอันเกิดจากอัคคีภัย ก็ได้มีนายแดง ลือหร่า และนางรอด ศรีบางคาล บริจาคที่ดินให้คนละ 3 ไร่ เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ในปี พ.ศ. 2514
          นางสุวิมล กล่าวต่อว่า สำหรับ นายจงกล อินทร์สุวรรณ ซึ่งเป็นครูผู้ชายคนเดียวของโรงเรียนจะกลับจากโรงเรียนทุกวันก่อนจะต้องเก็บงานให้หมดเสียก่อน และรอจนกว่านักเรียนจะกลับจนหมดถึงจะกลับบ้านเพื่อไปเลี้ยงปลาเป็นงานอดิเรกและงานอื่น ๆ ที่บ้านโดยเดินทางในระยะทาง 15  กม. ทุกวัน เพื่อมาทำการสอนและช่วยงานเกี่ยวกับท้องถิ่นทุกอย่าง เช่น ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในหมู่บ้าน และช่วยงานผู้ใหญ่บ้านในเขตบริการด้วยดีตลอดมา
          ขณะที่ ดร.ธัญ  สายสุจริต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพลับ กล่าวว่า จากการที่ได้เคยไปสัมผัสที่โรงเรียนบ้านวังพลับมาแล้วช่วงหนึ่ง"คิดว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีครูผู้หญิงมากที่สุดโรงเรียนหนึ่ง จึงทำให้การทำงานภาคสนามบางครั้งก็ต้องอาศัยแรงจากชาวบ้านเป็นครั้งไป ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ขอแรงชาวบ้านและผู้ปกครองมาร่วมจัดทำรั้วโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 180 นาที ก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนชนิดที่เรียกว่าแข่งกับเวลาเลยก็ว่าได้"
          นับว่าเป็นสิ่งที่ข้าราชการทั้งหลายควรจำและนำไปเป็นตัวอย่างในเรื่องของการมีจิตอาสา ซึ่งปัจจุบันในสังคมจะมีก็น้อยมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะต่างคนต่างก็หาประโยชน์ส่วนตัวกันมากขึ้น โดยมิได้มองถึงประโยชน์ของส่วนรวม อันเป็นผลเสียของส่วนรวมอย่างใหญ่หลวงและบุคลากร ในการสอนอีกมาก มาย ก็คงยังไม่สายจนเกินไปหากข้าราชการในถิ่นนั้น ๆ จะให้ความสำคัญกับการศึกษาเหมือนกับ นายจงกล  อินทร์สุวรรณ ครูผู้มีใจให้ศิษย์ในวันนี้ แล้วโรงเรียนของท่านก็จะได้กำลังเสริมจากผู้ที่มองเห็นความสำคัญและอนาคตของเด็ก.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22 ก.พ. 2556 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
548 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์