ตามติดชีวิตเรือจ้างหลังเกษียณอายุดูวิถีครูผู้สร้างลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่น
  ข่าวทั้งหมด
21 กุมภาพันธ์ 2556

      

ตามติดชีวิตเรือจ้างหลังเกษียณอายุดูวิถีครูผู้สร้างลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่น

 

          ธรากร กล้ากสิการ
          โรงเรียนบ้านวังพลับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 5 ไร่  3 งาน  20  ตารางวามีเขตพื้นที่บริการได้แก่ หมู่  4 หมู่  9 และ หมู่ 14 ของ ต.ป่าพุทรา แต่จะมีใครทราบหรือไม่ว่า ความปรารถนาในชีวิตข้าราชการ เมื่อยามปลดเกษียณก็คงจะไม่พ้นในเรื่องของการที่อยากจะได้พักผ่อน หาความสุขใส่ตัว  เมื่อยามสูงวัย อันเป็นการทดแทนในยามที่ได้ตรากตรำกับการทำงานตลอดชีวิตการเป็นข้าราชการ อีกอย่างหนึ่งก็คือ การให้รางวัลกับชีวิตนั่นเอง  แต่ก็มีข้าราชการครูบางคนได้สละความสุขส่วนตัวเพื่อเด็กตัวน้อย ให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยของตนเอง และอุทิศตนเพื่อการศึกษาไทยเมื่อถึงคราวที่จะต้องได้พักในยามสูงวัยในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
          นายจงกล  อินทร์สุวรรณ  ข้าราชการ บำนาญในปัจจุบัน เกิดเมื่อ 15 ก.ค.2491 อยู่บ้านเลขที่ 312 หมู่ 2 อ.บรรพตพิสัยจ.นครสวรรค์  กล่าวว่า  ตนเองมีวุฒิการศึกษา ค.บ. สาขาการประถมศึกษา สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 24 รร.บ้านวังพลับ ต. ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร และได้ทำการสอนให้กับนักเรียนไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่วันถึงวาระเกษียณอายุราชการวันที่  30 ก.ย. 51 และในปัจจุบันได้เสนอตัวขอรับใช้โดยการสอนหนังสือและไม่คิดค่าแรงจากการสอนด้วย โดยทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ทำการสอนชั้น ป.2
          นางสุวิมล  อ่ำคูณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพลับ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กล่าวว่า โรงเรียนบ้านวังพลับ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 85 โดยมีนายวิจิตร สมภักดี ปลัดตำบลทำการแทน นายคำ  ระตะจารุ  ปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นผู้ทำการเปิดโรงเรียน และหลังจากที่โรงเรียนได้ผลกระทบอันเกิดจากอัคคีภัย ก็ได้มีนายแดง ลือหร่า และนางรอด ศรีบางคาล บริจาคที่ดินให้คนละ 3 ไร่ เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ในปี พ.ศ. 2514
          นางสุวิมล กล่าวต่อว่า สำหรับ นายจงกล อินทร์สุวรรณ ซึ่งเป็นครูผู้ชายคนเดียวของโรงเรียนจะกลับจากโรงเรียนทุกวันก่อนจะต้องเก็บงานให้หมดเสียก่อน และรอจนกว่านักเรียนจะกลับจนหมดถึงจะกลับบ้านเพื่อไปเลี้ยงปลาเป็นงานอดิเรกและงานอื่น ๆ ที่บ้านโดยเดินทางในระยะทาง 15  กม. ทุกวัน เพื่อมาทำการสอนและช่วยงานเกี่ยวกับท้องถิ่นทุกอย่าง เช่น ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในหมู่บ้าน และช่วยงานผู้ใหญ่บ้านในเขตบริการด้วยดีตลอดมา
          ขณะที่ ดร.ธัญ  สายสุจริต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพลับ กล่าวว่า จากการที่ได้เคยไปสัมผัสที่โรงเรียนบ้านวังพลับมาแล้วช่วงหนึ่ง"คิดว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีครูผู้หญิงมากที่สุดโรงเรียนหนึ่ง จึงทำให้การทำงานภาคสนามบางครั้งก็ต้องอาศัยแรงจากชาวบ้านเป็นครั้งไป ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ขอแรงชาวบ้านและผู้ปกครองมาร่วมจัดทำรั้วโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 180 นาที ก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนชนิดที่เรียกว่าแข่งกับเวลาเลยก็ว่าได้"
          นับว่าเป็นสิ่งที่ข้าราชการทั้งหลายควรจำและนำไปเป็นตัวอย่างในเรื่องของการมีจิตอาสา ซึ่งปัจจุบันในสังคมจะมีก็น้อยมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะต่างคนต่างก็หาประโยชน์ส่วนตัวกันมากขึ้น โดยมิได้มองถึงประโยชน์ของส่วนรวม อันเป็นผลเสียของส่วนรวมอย่างใหญ่หลวงและบุคลากร ในการสอนอีกมาก มาย ก็คงยังไม่สายจนเกินไปหากข้าราชการในถิ่นนั้น ๆ จะให้ความสำคัญกับการศึกษาเหมือนกับ นายจงกล  อินทร์สุวรรณ ครูผู้มีใจให้ศิษย์ในวันนี้ แล้วโรงเรียนของท่านก็จะได้กำลังเสริมจากผู้ที่มองเห็นความสำคัญและอนาคตของเด็ก.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22 ก.พ. 2556 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
154 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์